Mesolitische vondsten in Veghel

VEGHEL – In de tuin achter het oude klooster van de zusters Franciscanessen in Veghel zijn archeologen wekenlang bezig geweest met het veiligstellen van, soms, minuscule voorwerpen uit het stenen tijdperk. De vele honderden voorwerpen kwamen naar boven op de plaats waar binnen nu en enkele jaren een parkeergarage komt te staan. Vrijdagmiddag mochten de Veghelaren naar de uitgravingen en de gevonden voorwerpen komen kijken.

Bij grote bouwwerken zoals in Veghel is men verplicht om archeologisch vooronderzoek te doen voordat de oude grond wordt afgegraven. Het stuk kloostertuin leverde de onderzoekers een schat aan materiaal en informatie op uit het mesolithicum, zo’n 10.000 jaar geleden. De vondsten, een 1500 in getal, zijn weliswaar klein maar erg waardevol, vertelde Jacobine Melis, senior archeoloog bij SOB Research.

Tentoonstelling?
Vondsten als deze uit het stenen tijdperk komt de archeologe niet zo vaak tegen. “Dus was het best wel kicken”, zegt Melis. Het gaat hier voornamelijk om vuursteentjes, afkomstig van groter materiaal waarvan men destijds gereedschap maakte. Datgene wat in Veghel is aangetroffen gaat volgens Jacobine eerst naar een vuursteenspecialist die alles bekijkt. Onder andere waar het materiaal vandaan komt. Daarna gaat het in een depot in opslag. Is een tentoonstelling misschien een mogelijkheid? “Dat kan als een museum een verzoek indient bij het depot. Sommige stukken zijn heel mooi en zijn beslist tentoonstellingwaardig”, aldus Joacobine.

Vuursteentjes laten vonken
Ook de bezoekers reageerden enthousiast. “Ik vind dit heel bijzonder. Dat hier zo lang geleden al mensen hebben gewoond en gereedschap gebruikten, daar had ik geen idee van”, reageert Marjolein Buikstra. Zij was met een vriendin naar de kloostertuin gekomen om de opgravingen van dichtbij te zien. Kinderen deden ondertussen hun best om een vonk uit de vuursteentjes te tikken. Dat bleek moeilijker dan gedacht. Als de archeologische werkzaamheden zijn afgerond gaat de keurig in vakken verdeelde kuil weer dicht. Zand erover. Uit de 21e eeuw.