Mensen met goede ideeën voor hun buurt kunnen zich melden bij het cultuurfonds

MEIERIJSTAD – Inwoners van Meierijstad die hun buurt levendiger, groener, vitaler of mooier willen maken kunnen een beroep doen op het Buurtcultuurfonds.

Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant stellen daar in 2021 en 2022 opnieuw geld voor beschikbaar. Per jaar is er 330.000 euro beschikbaar voor verbindende en vernieuwende projecten in Brabantse buurten.

Verlangen

Het Buurtcultuurfonds helpt creatieve professionals de transitie in de wijk vorm te geven. Met inspirerende bouwwerken, nieuwe denkrichtingen, vormen, beelden of acties helpen zij de gedeelde droom te verbeelden, nieuwe creatieve oplossingen vorm te geven of het verlangen naar een levendigere, vitalere, groenere of mooiere buurt aan te wakkeren.

Grote vraagstukken

“De provincie wil met deze buurtcultuurprojecten voor alle Brabanders de leefbaarheid in buurten versterken. Klimaat, welzijn, veiligheid, ongelijkheid, energiehuishouding, in de buurt komen vrijwel alle grote vraagstukken van deze tijd samen. Het is een complexe, maar mooie opgave om onze buurten zo vorm te geven dat we er graag wonen en willen blijven wonen", aldus Stijn Smeulders, gedeputeerde Cultuur. Het Buurtcultuurfonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. De aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van het cultuurfonds.

Inzet van cultuur om het gevoel culturele identiteit te versterken en te vieren De Melkfabriek in Esbeek (Foto en kunstwerk door Johannes Verhoeven)