Meningen sterk verdeeld over verkeersdrempels Burgemeester De Kuijperlaan Veghel

De recent aangelegde verkeersdrempels in de Burgemeester De Kuijperlaan in Veghel geven volop reden voor discussie.

Dat er veel te hard werd en wordt gereden op de weg tussen het voormalige ziekenhuis Bernhoven en het Zwijsen College, dat staat wel vast.
De weg is inmiddels aangewezen als 30 km-weg en er zijn dus drempels gelegd.
Te hoog, zo vonden veel gebruikers van de weg en inderdaad bleken de drempels hoger dan wettelijk is voorgeschreven. De aannemer, de firma Van den Beeten, heeft inmiddels aanpassingen verricht en na de zomer zal worden gekeken of dat voldoende is.
Maar buurtbewoners willen dat erf meer maatregelen worden genomen om de snelheid van veel automobilisten nog verder aan te pakken.