Melkveebedrijf Eerde wordt recreatiebedrijf

EERDE – Eerde krijgt er een nieuw volwaardig recreatiebedrijf bij. De eigenaar van de melkveehouderij aan de Kuilen 19 wil omschakelen naar een recreatiebedrijf met akkerbouw en een zorgboerderij. Burgemeester en wethouders van Meierijstad willen daar toestemming voor geven.

Op dat adres is al sinds 2008 Ons Boerderijke. Dat is een woning die van dinsdag tot en met donderdag in gebruik is voor mensen met een verstandelijke beperking en die in de weekenden wordt verhuurd als recreatiewoning.

De eigenaar wil nu stoppen met het melkveebedrijf en zich helemaal richten op recreatie. Er is een plan voor een mantelzorgwoning, vijf recreatiewoningen en vier bed and breakfastkamers. Daarnaast blijft Ons Boerderijke bestaan.

Het akkerbouwgedeelte blijft bestaan en er blijven een paar koeien en kleine boerderijdieren. Bij de inrichting wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het natuurgebied de Eerdse Duinen. Uiteindelijk wordt het zo dat het traditionele boerenerf op een natuurlijke wijze over gaat in het stuifduinlandschap. De silo’s en alle verharding gaan ook weg.