Meldpunt voor mensen met zorgwekkend gedrag

MEIERIJSTAD - 0800-1205: dat is het telefoonnummer dat mensen kunnen bellen als ze het zich zorgen maken over het gedrag van een naaste. Via dit meldpunt kunnen ze in contact komen met de juiste hulpverleners. Het speciale Meldpunt Zorgwekkend gedrag is tijdens kantooruren bereikbaar.

Het meldpunt helpt als er geen acuut gevaar is. maar iemand zich wel zorgen maakt over het gedrag van iemand anders. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden. Tot nu toe was vaak onduideljk waar iemand deze signalen kon afgeven. Via het centrale telefoonnummer worden bellers doorgeschakeld naar de juiste regionale of lokiale hulpverleners. Dat geeft duidelijkheid en zorgt dat de juiste hulp sneller op gang komt.