Meierijstad zoekt nieuwe jeugdburgemeester

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester, als opvolger van Rens Klaasen. Die werd op 25-07-2020 geïnstalleerd als de eerste jeugdburgemeester van Meierijstad.

Kinderen die dit leuk vinden kunnen voor 8 juni een vlog opsturen naar de gemeente.

De kinderburgemeester vertegenwoordigt alle kinderen van Meierijstad en gaat regelmatig samen met burgemeester Van Rooij of één van de wethouders op pad. Dat gebeurt b.v. bij de intocht van Sinterklaas, bij de sleuteloverdracht van carnaval en bij de Koningsspelen.

Voorwaarden

Om kinderburgemeester te worden moet je:

- volgend schooljaar in groep 8 zitten

- woonachtig zijn in de gemeente Meierijstad

- het leuk vinden om mensen te ontmoeten (ook volwassenen) en het niet vervelend vinden om in de belangstelling te staan

- goed kunnen luisteren naar andere kinderen om te ontdekken wat er leeft en dit goed kunnen verwoorden

- af en toe een toespraakje durven te houden

- en het vervoer naar één van de activiteiten is geen probleem voor je.

‘Salaris’

En de gemeente geeft natuurlijk ook aan wat de kinderburgemeester ‘verdient’: een kinderburgemeester wordt niet betaald, maar het is wel een eervolle functie. Je gaat veel leuke dingen doen, bijvoorbeeld uitreiken van prijzen en officiële openingen bijwonen. Veel mensen ontmoeten en veel te weten komen over de politiek en de gemeente.

Hoeveel tijd dat gaat kosten kan de gemeente niet aangeven, maar wel dat dit altijd in overleg met de ouders wordt vastgesteld.

Vlog

Tot en met 7 juni kunnen kinderen dus solliciteren door een vlog van minimaal 30 en maximaal 60 seconden te maken waarin ze zichzelf voorstellen en zeggen waarom ze kinderburgemeester willen worden

Deze vlog mag opgestuurd worden naar fvanschijndel@meierijstad.nl, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en naam van de school.

Procedure

Medio juni worden 4 kinderen uitgenodigd voor een gesprek met een medewerkster van kabinetszaken en communicatie. Dit gesprek duurt een half uur en is na schooltijd.

Van de 4 kinderen blijven er 2 over die in een tweede gesprek kennis maken met de burgemeester. Ook de ouder(s) en/of verzorgende(n) zijn hierbij aanwezig.

Uit deze 2 kinderen wordt de kinderburgemeester gekozen en dat wordt in juli bekend gemaakt.

In september wordt de kinderburgemeester voorgesteld aan het begin van de raadsvergadering. Daarna gaat hij/zij aan de slag als kinderburgemeester tot en met de zomervakantie.