Meierijstad zoekt buren die samen wijk willen verduurzamen

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad is op zoek naar woningeigenaren die hun huis klaar willen hebben  voor de toekomst en een lagere energierekening willen hebben. En die zich daar, samen met  een groepje buurtgenoten, voor willen inzetten om dit ook voor elkaar te krijgen.

De actie voor woningeigenaren start voorlopig in 4 wijken van Meierijstad: Mariaheide, Boskant,  Boerdonk en Kienehoef. Inwoners van die wijken ontvangen een uitnodigingsbrief voor een  bijeenkomst speciaal voor en in hun wijk. 
De bijeenkomsten worden gehouden op 21, 23  en 29 september. Op deze avonden  horen bewoners welke energiebesparende maatregelen voor hun buurt interessant zijn, wat  ze opleveren en hoe ze samen met buren een collectieve deal regelen. De gemeente  organiseert deze bijeenkomsten samen met Stichting Buurkracht.

Buurkracht 
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener,  veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland  om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te  ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website buurkracht.nl.
Meer  dan 500 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten.
De buurtteams die ontstaan uit  de informatiebijeenkomsten krijgen ondersteuning vanuit Buurkracht. Denk hierbij aan een eigen  buurtbegeleider die helpt met het maken van een buurtplan, het aanvragen van de offertes en de  buurkracht-app. Ook ontvangen teams materialen om medeburen te enthousiasmeren mee te  doen. Met als doel: van idee tot realisatie binnen 10 weken. 
 

Enthousiast
Wethouder Harry van Rooijen is enthousiast over deze aanpak.
: “We hebben regelmatig allerlei kort of langlopende initiatieven om verduurzamen en energiebesparing makkelijker en toegankelijker  voor bewoners te maken; Denk aan Meierijstad Isoleert, de Energiecoach, de Energievouchers, de  Duurzaamheidslening en Brabant Woont Slim. Deze nieuwe samenwerking met Stichting  Buurkracht is hier ook een voorbeeld van. Waar andere acties gericht zijn op individuele bewoners  zetten we met Buurkracht in op samenwerking tussen bewoners” , aldus Van Rooijen.