Meierijstad wil vooral lokale bedrijven meer ruimte geven

Komende jaren tussen 22 en 45 ha extra

MEIERIJSTAD – Meierijstad wil tot 2030 tussen de 22 en 45 hectare extra bedrijventerrein maken. Dat is vooral bedoeld voor lokale bedrijven die willen uitbreiden.

Het is niet de bedoeling dat er nieuwe distributiebedrijven komen, of blokkendozen zoals die ook worden genoemd. “We hebben geen behoefte aan meer Bol.com of Amazone. Ook niet als ze een zak geld meebrengen,” aldus wethouder Jan Goijaarts.

De gemeente heeft onderzocht hoeveel ruimte bestaande bedrijven nodig denken te hebben om te kunnen groeien. Voorlopig kwamen daar die aantallen hectares uit. De gemeente wil die uitbreiding vooralsnog beperken tot Veghel en Schijndel voor grotere bedrijven en Erp en Sint-Oedenrode voor de kleinere bedrijven.

Molenakker in Erp

De uitbreiding kan op bestaande bedrijventerreinen, maar ook in gebieden die daar aan grenzen. Het is ook mogelijk dat er hele nieuwe gebieden worden gezocht. Volgens Goijaarts wordt eerst gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden op bestaande terreinen. De wethouder noemde in dit verband wel expliciet bedrijventerrein Molenakker in Erp.

De gemeente zal selectief te werk gaan bij de keuze voor uitbreiding. Maar behalve de blokkendozen worden niet op voorhand bedrijven uitgesloten. De focus ligt wel op lokale bedrijven. Er zal slechts in beperkte mate ruimte zijn voor regionale- of bovenregionale bedrijven. “Die moeten iets toevoegen aan wat we al hebben,” aldus Goijaarts. Bovendien wordt bij elke aanvraag nadrukkelijk gekeken naar duurzaamheid.

Dat betekent niet dat bedrijven in de zogenoemde hogere milieuklasse (puinbrekers, vol continue-bedrijven en dergelijke) niet zouden kunnen uitbreiden als ze dat wensen. Er zal wel nadrukkelijk worden gekeken waar dat dan wel kan. Dat zal niet zomaar overal kunnen.

Bedrijventerrein Molenakker in Erp - Foto Google