Meierijstad wil extra banen voor mensen met beperking

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad wil dit jaar binnen de eigen organisatie bijna twintig fulltimebanen bezet hebben door mensen met een arbeidsbeperking. Momenteel heeft de gemeente 12,5 fte voor mensen met zo’n beperking. Volgens een landelijke afspraak moeten dat er voor het eind van het jaar 14,5 worden, maar Meierijstad streeft naar vijf extra.

Dat blijkt uit een overzicht dat de gemeente heeft gepubliceerd over inclusie. Dat overzicht gaat niet alleen over banen bij de gemeente, maar ook over alle andere ontwikkelingen om mensen met een beperking deel te laten nemen aan het dagelijks leven in Meierijstad.

Stichting Toegankelijkheid Meierijstad

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat niet alle goede voornemens van twee jaar geleden konden worden uitgevoerd. De controles die de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad had willen uitvoeren in de horeca en in winkels vielen in het water. Daar staat tegenover dat de STM wel een belangrijke rol kon spelen in het toegankelijk maken van stemlokalen afgelopen maart.

Ook de uitreiking van waarderingsprijzen die speciaal zijn ontworpen voor organisaties, verenigingen, burgers of ondernemers die zich inspannen voor toegankelijkheid, stond door de pandemie op een laag pitje. In de tweede helft van dit jaar zullen die prijzen regelmatig worden uitgereikt. Voor de winnaars zijn porseleinen vazen ontworpen waarop de visie “niet over ons, zonder ons” is toegepast. De beeltenissen zijn gemaakt door mensen met diverse beperkingen die creatieve dagbesteding hebben.

Workshops konden ook niet doorgaan, in plaats daarvan werden webinars gehouden over onder meer communiceren met doven en omgaan met autisten. Tientallen mensen volgenden die online lezingen.


Ondertussen zijn er plannen gemaakt voor inclusie bij sportverenigingen en werden er inspiratiesessies gehouden om zoveel mogelijk mensen te inspireren aandacht te geven aan inclusie. Er werd ook een coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aangesteld.

Landelijk koploper

Dat alles leidde er toe dat Meierijstad landelijk hoge ogen gooide. Op het gebied van werkgelegenheid bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is de gemeente zelfs één van de koplopers. Dat gebeurt niet alleen door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen maar ook door diensten in te kopen bij organisaties die hetzelfde nastreven.

Meierijstad behoort tot de tien procent van gemeenten en organisaties in Nederland die de hoogste zogenoemde trede 3 bereiken als het gaat om inclusie. Dat heeft er weer toe geleid dat Meierijstad mee doet in het aanjaagteam van de Vereniging van Nederlandse gemeenten om andere gemeenten te helpen met dit onderwerp.

De porseleinen waaderingsprijzen