Meierijstad wil actiever op zoek naar slachtoffers armoede-beleid

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat proberen om inwoners die het financieel moeilijk hebben actiever te benaderen en te wijzen op mogelijkheden die er zijn om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.
Nu nog blijkt dat meer dan de helft van de inwoners die recht hebben op financiële ondersteuning daar geen gebruik van maken.
Tijdens een ‘beeldvormende avond’, bedoeld om raadsleden te informeren zonder dat er standpunten worden ingenomen, bleek donderdagavond dat 55 procent van de inwoners in Meierijstad die gebruik zouden kunnen maken van een financiële ondersteuning, dat nu nog niet doen.
Schaamte
Schaamte, onwetendheid en wantrouwen blijken de belangrijkste oorzaken te zijn van het geen gebruik maken van de mogelijkheden die de gemeente te bieden heeft.
Zowel het onderzoeksbureau Jonker-Verwey als de betrokken ambtenaren van de gemeente gaven donderdagavond aan dat het zelf actief op zoek gaan naar slachtoffers van het armoede-beleid de belangrijkste opgave is die de gemeente ter hand moet nemen.
In Meierijstad zouden er op dit moment ongeveer 2.850 huishoudens zijn die gezien hun bestedings-inkomen recht hebben op financiële ondersteuning.
Dit is de groep die minder da 120 procent van het wettelijk minimum inkomen te besteden heeft. In de gemeenteraad is al enkele keren door met name de SP een pleidooi gehouden om die grens op te trekken tot 130 procent, maar het onderzoeksbureau Jonker-Verwey heeft dat niet als prioriteit willen aangeven. Meierijstad zou zelf moeten bepalen of die grens eventueel verhoogd moet worden, maar een verhoging leidt er niet automatisch toe dat ook daadwerkelijk meer mensen dan geholpen gaan worden.
“We zien vooral dat zelf actief op zoek gaan naar inwoners die recht hebben op financiële steun onze belangrijkste doelstelling moet zijn”, aldus een medewerkster van de gemeente die een toelichting gaf op het onderzoek.
Maar de gemeente moet ook intern zaken beter op elkaar afstemmen en ook beter lering trekken uit de ervaringen die zijn opgedaan.

Foto: Wethouder Menno Roozendaal geeft korte toelichting op armoede-beleid