Meierijstad wil 80 extra ambtenaren aantrekken

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad heeft 80 extra ambtenaren nodig, waarvan er 45 structureel zijn (blijvend). Voor die 45 extra banen moet de gemeente op zoek naar 4 miljoen euro en in de begroting die het college vrijdag 22 september zal presenteren wordt aangegeven hoe die financiering wordt geregeld.

Voor de tijdelijke banen moet gerekend worden op 3 miljoen euro, maar volgens wethouder Jan Goijaarts is dat geen echt probleem voor de gezonde financiële gemeente die Meierijstad is.
“We krijgen natuurlijk ook meer inkomsten van het Rijk omdat ons inwoneraantal groeit want toen we 6 jaar geleden begonnen telde Meierijstad 77.000 inwoners en nu zijn dat er bijna 85.000”, aldus Goijaarts.
De belangrijkste oorzaak dat de gemeente zoveel nieuwe ambtenaren nodig zegt te hebben ligt volgens Jan Goijaarts bij de toegenomen werkdruk.
“Niet alleen omdat het Rijk steeds meer taken overdraagt aan de gemeente, maar ook omdat onze werkwijze, waarbij we met werkateliers proberen om meer naar inwoners en bedrijven en organisaties toe te gaan en zo ook meer werk ophalen, leidt ertoe dat we meer mensen nodig hebben.
En hoewel de gemeente erop gerekend had dat met name de vraag naar woningbouw na een te verwachten piek wat zou afvlakken is dat volgens de wethouder niet het geval. “Die vraagt blijft aanhouden en ook de behandelingen van bezwaren die worden ingediend blijft veel tijd vragen van de ambtelijke organisatie. En wat ook niet onderschat moet worden: omdat we een middelgrote gemeente zijn worden we steeds vaker gevraagd om mee te denken en mee te werken in regionale en boven-regionale besturen en denktanks en dat vraagt niet alleen het nodige van ons als college, maar ook van de ambtelijke ondersteuning die we daarvoor nodig hebben”.
Vacatures
Of het de gemeente inderdaad gaat lukken om al die vacatures snel vervuld te krijgen is uiteraard een heel ander verhaal. Voor sommige vacatures is het aanbod groot, maar er zijn ook vacatures die nauwelijks ingevuld kunnen worden.
“We zijn al meer dan een jaar op zoek naar een senior-vergunningverlener en hebben daar al 3 keer een oproep voor gedaan maar die vacature is nog steeds niet ingevuld. Maar voor een vacature bij ons KCC (Klant Contact Centrum) kregen we op 1 advertentie meer dan 100 reacties. Het blijkt dat we als groeiende gemeente best een aantrekkelijke werkgever zijn voor veel mensen, maar anderzijds zie je dat met name voor specialistische functies het steeds moeilijker wordt. Ook al omdat specialisten zoals ict-ers nu vaak ‘weggekocht’ worden en dan als consultant weer aan de slag gaan”.
De gemeenteraad zal bij de behandeling van de begroting ongetwijfeld nog heel wat vragen hebben over de nu aangekondigde plannen, zowel wat betreft de noodzaak om (zoveel) extra ambtenaren aan te stellen als over de manier waarop dat allemaal betaald moet worden.