Meierijstad werkt achterstand opvang statushouders weg

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad heeft in de eerste helft van dit jaar 87 statushouders onderdak geboden. Dat zijn er meer dan de 63 die de gemeente als taak had gekregen van het Rijk. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.


De gemeente Meierijstad heeft dus meer asielzoekers opgevangen dan de gemeente als taak was gesteld. Daarmee zijn meteen de achterstanden weggewerkt. Vorig jaar moest Meierijstad volgens de landelijke taakstelling zeventig statushouders een huis bieden. Dat werden er 44.

Beste kansen

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt die statushouders aan een gemeente. Daarbij kijkt het COA waar zij de beste kansen hebben om een nieuw leven op te bouwen en bij te dragen aan de maatschappij.


Statushouders kiezen niet zelf waar zij gaan wonen. Gemeenten gaan op basis van de achtergrond van de asielzoeker op zoek naar passende woonruimte. Dat is vrijwel altijd huisvesting van een woningbouwcorporatie. Families krijgen meestal een eengezinswoning. Jonge alleenstaande statushouders krijgen vaak een kamer in een huis met andere woningzoekenden, zoals studenten en werkende jongeren. Statushouders zijn verplicht om de woonruimte die een gemeente aanbiedt te accepteren.