Meierijstad vraagt aandacht voor MijnGemeente app

MEIERIJSTAD - Sinds 2018 is de gemeente Meierijstad aangesloten bij de MijnGemeente app. Via deze app kunnen mensen een melding maken over de openbare ruimte. Daarmee is een extra en eigentijds kanaal ingezet voor meldingen; naast telefoon en website. Inmiddels komt 18% van de meldingen via deze app binnen. De gemeente wil nu de app extra onder de aandacht brengen omdat deze wijze van melden zowel voor inwoner áls gemeente grote voordelen heeft.

Gebruiksgemak
De gemeente wil meer mensen attenderen op deze handige app en ze stimuleren de app te downloaden en te gebruiken. Op dit moment bellen de meeste mensen nog als ze een melding willen maken. Maar dat biedt alleen maar soelaas tijdens kantooruren; ’s avonds en in het weekend hebben de mensen daar niets aan. Met de gratis MijnGemeente app kan de inwoner direct ter plekke een melding maken, de exacte locatie koppelen en een foto van de aangetroffen situatie meesturen. Het voordeel van het gebruik van de app ( in tegenstelling tot de website) is ook dat de melder maar eenmalig zijn gegevens hoeft in te vullen.

‘Inwoners zijn onze ogen en oren’
Wethouder van Rooijen benadrukt het belang van meldingen: “We willen de openbare ruimte
schoon, heel en veilig houden. Onze mensen van de buitendienst en aannemers zijn daar dagelijks mee bezig en nemen zelf ook waar als iets niet in orde is. Maar in zo’n grote gemeente kunnen ze niet overal zijn; dus onze inwoners zijn ook de ogen en oren van de gemeente. We hebben hun meldingen echt nodig om gericht actie te kunnen ondernemen daar waar iets kapot is of voor een gevaarlijke situatie zorgt. Onze verwachting is dat de app de drempel verlaagt om een duidelijke melding te doen”.

Terugkoppeling
Inwoners die dat wensen, krijgen altijd een terugkoppeling van hun melding. Daar staat ook op welke termijn de melding afgehandeld wordt. Soms kan het snel opgelost worden, bijv. een tak die de weg blokkeert of een kapotte straatlantaarn; Er zijn ook meldingen waar de aanpak meer tijd vraagt, bijv. omdat het meegenomen wordt bij gepland onderhoud of omdat een verkeerssituatie nader onderzocht moet worden. Als persoonsgegevens ontbreken, omdat een melding anoniem verstuurd is, kan er geen terugkoppeling plaatsvinden. En de gemeente kan dan ook geen aanvullende informatie vragen als een melding onvoldoende duidelijk is.

Meldingen via MijnGemeente app