Meierijstad verlengd Pilot ‘Geld & Zo’

SCHIJNDEL – Het gemeentebestuur van Meierijstad heeft besloten om een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen voor het project Geld & Zo. Hiermee kan het project in 2020 nog worden voortgezet. Daarna wordt gekeken of het gratis inlooploket Geld & Zo kan worden opgenomen in het takenpakket van de welzijnsorganisaties.

Inlooploket voor vragen op het gebied van financiën en administratie
In ’t Spectrum in Schijndel is in 2018 als pilot een gratis inlooploket geopend voor inwoners uit Meierijstad voor vragen op het gebied van financiën en administratie. Deze pilot is een initiatief van de vijf samenwerkende welzijnsinstellingen, Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, Farent, Lumens en Mee.

Met Geld & Zo worden mensen preventief geholpen en kan zwaardere schuldenproblematiek worden voorkomen. Mensen die problemen en vragen hebben over geldzaken worden eerder bereikt en verdere schulden kunnen hiermee worden voorkomen.

Bereik
In de afgelopen periode hebben 75 inwoners Geld en Zo bezocht. Er zijn 17 inwoners doorverwezen naar professionele hulp zoals schuldhulp en sociaal raadslieden en naar vrijwillige ondersteuning, zoals Schuldhulpmaatjes. Al met al zijn de resultaten positief in deze eerste periode.

Verlenging pilot
Gekozen is om in Schijndel de pilot met een jaar te verlengen en nog een eenmalige subsidie van circa € 18.000,= hiervoor te verlenen. Het is nodig om meer ervaring op de doen om het tot een succes te maken. In 2020 wordt gekeken of het gratis inlooploket Geld en Zo kan worden opgenomen in het takenpakket van de welzijnsorganisaties.

Geld & Zo in 't Spectrum in Schijndel

Tags