Meierijstad vangt in 2023 meer vluchtelingen op

Oekraïense vluchtelingen in Veghel.
Fotograaf: Hans Hultermans

MEIERIJSTAD – 375 Oekraïners worden sinds begin maart in Meierijstad opgevangen. En van halverwege september tot en met eind oktober kregen 88 vluchtelingen crisisnoodopvang in het bestuurscentrum. Nu de oorlog in Oekraïne langer duurt en ook het aantal vluchtelingen in ons land blijft stijgen, kijkt het college van b & w vooruit. Wat duidelijk is: in 2023 zal de gemeente meer vluchtelingen en statushouder opvangen.

Opvang verlengd
De opvang van Oekraïnse vluchtelingen is verlengd tot 24 maart 2024. De gemeente is tot die tijd verantwoordelijk voor de opvang van deze vluchtelingen. Dat gaat overigens tot nu toe prima, benadrukt burgemeester van Rooij. “We hebben deze mensen kunnen opvangen zonder dat we de woningmarkt extra hebben belast. Een groot deel van deze vluchtelingen is inmiddels aan het werk.”


Opvang voor 250 asielzoekers
De toestroom van vluchtelingen in onder meer Ter Apel zorgde en zorgt nog steeds voor schrijnende situaties. De crisisnoodopvang in het Rooise bestuurscentrum is goed verlopen. De 88 vluchtelingen die daar opgevangen werden, zijn inmiddels verhuisd naar eenn opvang in de gemeente Boxtel. Vanuit de landelijke en provinciale overheid wordt een moreel beroep gedaan op gemeenten om voor langduriger opvang van deze vluchtelingen te zorgen. Het college van b & w besluit daarom voor 250 asielzoekers langdurige noodopvang te realiseren. Volgend jaar verdubbelt ook het aantal statushouders dat de gemeente moet huisvesten. In het eerste half jaar van 2023 heeft Meierijsstad de taak om 99 asielhouders te huisvesten.

Slimme oplossingen
Duidelijk is dat de gemeente in 2023 meer vluchtelingen en statushouders gaat opvangen. Dat vraagt wel om andere en slimme oplossingen, zo stelt het college van b & w vast. Het college gaat daarom onderzoeken of er slimme oplossingen zijn voor deze opvang die tegelijkertijd ook mogelijkheden bieden voor andere mensen die een woning zoeken, zoals arbeidsmigranten, spoedzoekers of jongeren. Een voorbeeld van zo’n slimme oplossing is De Thuishaven in Veghel. Hier gaan jongeren en jonge statushouders wonen in het gebouw waar eerst woonzorgcentrum Sint Joachim en Anna zat. Ook de komst van flexwoningen is zo’n slimme oplossing.