Meierijstad sluit uitruil landbouwgrond voor industriegrond niet uit

Infoavond over sociaaleconomisch beleid wordt politiek debat

MEIERIJSTAD – In het gemeentehuis van Meierijstad wordt nagedacht over de vraag of onder strikte voorwaarden landbouwgrond ingeruild kan worden voor bedrijfsgrond.

Dat bleek woensdagavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Die sprak over het sociaaleconomische beleid. Uitgangspunt is dat het aantal inwoners de komende vijftien jaar groeit tot 90.000 en het aantal arbeidsplaatsen naar 50.000.

Strikte regels

Die groei van arbeidsplaatsen betekent dat bedrijven moeten uitbreiden. Die ruimte is er niet. Bovendien zijn er door de provincie en in samenspraak met andere gemeenten in de regio, regels vastgesteld voor het gebruik van bedrijfsterrein en landbouwgrond. In Meierijstad, vertelde een ambtenaar, wordt nagedacht over uitruil. Dat zou in de praktijk betekenen dat de grond van een boer die stopt bij een bedrijventerrein gevoegd kan worden. Mits die grond pal tegen dat bedrijventerrein aan ligt.

De gemeente Meierijstad wil daar met de provincie en omliggende gemeenten over gaan praten.

Geen doel op zich

De vergadering over de sociaaleconomische visie liep uit op een politiek debat. Groei betekent voor elke politieke partij namelijk iets anders. Volgens Mirjam van Esch van Hart moet groei geen doel op zich zijn. Belangrijk is dat er voor iedereen een kwalitatief goede baan is. Kwaliteit is voor haar partij belangrijker dan kwantiteit.

Sikko Oegema van de PvdA sloot zich daarbij aan: “We horen hier over groei, groei, groei. Maar wat zit daar eigenlijk achter? Waarom wil het bedrijfsleven dat eigenlijk?”

Marrik van Rozendaal van D66 zei het zo: “Groeidenken is in de economie totaal achterhaald”.

Goed voor de business

Volgens één van de ambtenaren willen bedrijven nou eenmaal groeien omdat dat goed is voor de business. Bedrijven die niet kunnen groeien zijn geneigd hun heil buiten Meierijstad te zoeken.

Overigens benadrukten alle ambtenaren die de commissie over de visie vertelden, dat de groei van het aantal banen en de kwaliteit van dat werk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Thijs van Zutphen van Lijst Blanco was juist voorstander van groei. “De kosten van de zorg stijgen, de kosten voor de politie stijgen. Daarom is groei noodzakelijk, want dat geld moet allemaal verdiend worden. Krimp is geen optie.”

Perspectief bieden

Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad zag het heel anders. “Mag ik mijn linkse vrienden erop wijzen dat groei nodig is om mensen aan de onderkant van de samenleving perspectief te kunnen bieden. Die hebben banen nodig anders gaan ze op partijen stemmen die de boel alleen maar opnaaien.”

Wethouder Jan Goijaarts had het slotwoord: “Ik denk niet dat we ooit zullen bereiken dat er in Meierijstad nul werklozen zullen zijn, maar dat moet wel onze ambitie zijn. Je hoeft geen filosoof te zijn om te bedenken dat ambitie achteruitgang voortkomt. En daarbij moeten we een gezonde mix vinden tussen welvaart en welzijn. .”