Meierijstad profiteert van offensief om Brabant uit economische crisis te halen

MEIERIJSTAD – Het provinciebestuur, de twaalf grootste Brabantse gemeenten, waaronder Meierijstad en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) gaan vol op het gas zodat Brabanders en Brabant economisch sterker uit de coronacrisis komen.

Ze hebben woensdag samen de Agenda Brabants Coronaherstel gepresenteerd. De provincie en gemeenten trekken daar zelf tientallen miljoenen voor uit, maar vormen samen ook één front om zoveel mogelijk coronaherstelgelden uit Den Haag en Brussel naar Brabant te krijgen. Want het herstel kost een veelvoud. Hoeveel weet niemand.

Er worden bedragen genoemd, maar gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen houdt het voor nu op enkele tientallen miljoenen. Als investeerders aanhaken, VVE's meebetalen aan duurzaamheidsplannen en bedrijven en duit in het zakje doen, dan kan dat bedrag uiteindelijk oplopen tot 165 miljoen. Als het lukt om bij het Rijk en in Brussel nog eens zo'n bedrag binnen te harken, dan komt het uiteindelijk op ruim 300 miljoen.

Het is voor het eerst dat provincie, BOM en de twaalf gemeenten zo samen optrekken. Ze hopen daarmee de kracht van Brabant te tonen aan het Rijk zodat Den Haag ook ruimhartig de portemonnee voor onze provincie trekt. Dat is weer belangrijk om in Brussel een beroep op herstelgelden te doen.

Opknappen winkelhart Veghel

Een groot deel van de plannen is al eerder in gang gezet. Bijvoorbeeld het opknappen van het winkelhart van Veghel en het ontwikkelen van de Leefgoedgedachte in het Kloosterkwartier in Veghel. Met die extra gelden krijgen die een duwtje in de rug. De lijst is lang en ambitieus. Van nog snellere digitale verbindingen om virtueel leren te professionaliseren tot het opknappen van noodlijdende binnensteden. In elke gemeente zijn er projecten die mee profiteren.


Lang en ambitieus lijstje

Het lijstje is lang en ambitieus. Van nog snellere digitale verbindingen om virtueel leren te professionaliseren tot het opknappen van noodlijdende winkelgebieden, bijvoorbeeld in Veghel. In elke gemeente zijn er projecten die mee profiteren. Het zijn niet allemaal nieuwe projecten. Zaken die al in werking zijn gezet krijgen een extra steuntje en daarnaast worden er nieuwe initiatieven ontplooit voor de korte en lange termijn. Alles met als uitgangspunt: kansen pakken die de coronacrisis ook biedt.


Meer leermogelijkheden in Kloosterkwartier


Voor Meierijstad zit er het nodige in het vat. Eén van de belangrijke doelen is het opschalen van de leermogelijkheden. In totaal wordt voor die extra scholingsmogelijkheden onder de titel Brabant Leert zeven miljoen euro vrijgemaakt. Het doel is de Brabantse beroepsbevolking klaarstomen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Op één digitaal platform is straks het complete aanbod van digitale scholing te vinden. Dat is nodig, want door corona is er meer werkloosheid in een aantal sectoren, zoals de horeca en de evenementensector, terwijl er in de zorg veel meer mensen nodig zijn.

In vrijwel elke gemeente zal worden geïnvesteerd in broedplaatsen waar mensen hun vaardigheden kunnen bijspijkeren. In Meierijstad zal dat op korte termijn gebeuren in het Kloosterkwartier in Veghel en later in het nog te ontwikkelen Chocolate Factory. Dat is een nieuwe activiteit op de Noordkade. Het wordt een attractie en een opleidingcentrum voor mbo-leerlingen in één rondom een chocoladefabriek.


Digitale snelweg


Een betere digitale snelweg staat hoog op de lijst, want als de coronacrisis één ding heeft geleerd is het wel dat we veel meer dan voorheen afhankelijk zijn van werken en leren aan de keukentafel. Omdat er nu zoveel privacy gevoelige data heen en weer gaat tussen zolderkamers en bedrijven moeten die verbindingen veiliger.

Om het bestaande Brabants vastgoed te verduurzamen trekt de provincie 42 tot 59 miljoen euro uit voor een fonds. De komende jaren wordt er vooral samengewerkt met Verenigingen van Eigenaars die een bijdrage kunnen krijgen als ze zelf met verduurzaming aan de slag gaan. Ook in Meierijstad zal er een pilot worden gehouden.

De Brabantse binnensteden hebben extra te leiden gehad onder de coronacrisis. De leegstand was al jaren hoog en daar heeft corona geen goed aan gedaan. Volgens de provincie is er tien miljoen nodig om dat Brabantbreed te verbeteren. In de loop van dit jaar wordt bekeken hoe dat betaald kan worden. Voorlopig wordt er vooral onderzocht wat gedaan moet worden. Daarna staan er concrete plannen op stapel waaronder het opknappen van het centrum van Veghel.

Betere ventilatie op scholen


Als corona iets geleerd heeft is dat scholen beter geventileerd moeten worden. Dat staat ook op de Agenda Brabants Coronaherstel. De provincie wil er vooral voor zorgen dat scholen zich daar zelf niet druk over hoeven maken. Voor betere ventilatie krijgen k scholen dertig procent van de investering vergoed van het rijk. De Brabantse Ontwikkelings Maatschapij financiert de andere 70 procent : een zogenaamd ‘energieprestatiecontract’ dekt de maandelijkse bijdrage. De school wordt compleet financieel ontzorgd: provincie en BOM nemen de regie over van gemeenten en schoolbesturen. In Meierijstad zal het Elde College meedoen.

Blijven vernieuwen

Wethouder Jan Goijaarts is blij dat Meierijstad mee doet aan het herstelplan. ‘De coronacrisis benadrukt hoe belangrijk het is om te blijven vernieuwen en te blijven investeren. Als gemeente Meierijstad zijn we dan ook blij met deze agenda, die een enorme boost geeft aan kansrijke projecten in Meierijstad en Brabant om de economie te versterken. Met deze bundeling van krachten kunnen we uitdagingen het hoofd bieden en ambities in Brabant realiseren. Door juist nu te investeren, komen we er straks met z’n allen sterker uit.’