Meierijstad opent nieuw energieloket voor verenigingen en stichtingen

MEIERIJSTAD - Het energieloket van Duurzaam Ondernemend Energiek of te wel DOE Meierijstad staat voortaan ook open voor verenigingen en stichtingen uit de gemeente. Meierijstad wil één plek creëren, waar verenigingen met al hun vragen over energie en verduurzaming terecht kunnen.

DOE Meierijstad is een initiatief van de gemeente, Platform Ondernemend Meierijstad en de Rabobank. Dit collectief heeft een energieloket voor bedrijven en maatschappelijke instellingen in Meierijstad gelanceerd: www.doe-meierijstad.nl.

Er is op de site allerlei informatie te vinden. Denk daarbij aan: energiebesparingstips, lokaal nieuws, subsidies, financieringsmogelijkheden, acties, wetgeving en advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit en partijen voor maatwerkadvies en uitvoering. Met dit zakelijk energieloket wil DOE Meierijstad ondernemers én verenigingen ondersteunen bij het maken van de juiste beslissingen rondom energiebesparing en/of het verduurzamen van hun pand en de bedrijfsvoering. De uitvoering van het energieloket wordt gedaan door Regionaal Energieloket.

Lokale ondersteuning
In de energiecrisis waren er landelijk geen steunmaatregelen voor sportverenigingen, kunst- en cultuurinstellingen en inloopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsaccommodaties.

Meierijstad vindt het belangrijk dat verenigingen het hoofd bovenwater kunnen houden. En dat de sociaal-maatschappelijke activiteiten voor inwoners doorgaan.
De gemeente heeft daarom in 2022 een uitvraag naar energieverbruik en -kosten gedaan bij deze
groep. Daarmee heeft ze inzicht gekregen in de omvang van de kostenstijgingen per geval en voor
het totaal. Voor het jaar 2022 is een eenmalige subsidieregeling voor vergoeding van tariefstijgingen van gas en elektriciteit vastgesteld. Een subsidieregeling voor 2023 is nog in de maak.

Scan en Maatwerkadvies
De provincie Noord-Brabant heeft een ‘ontzorgingsoket maatschappelijk vastgoed’ om verenigingen en maatschappelijke organisaties te helpen bij verduurzaming. De ondersteuning voor maatschappelijk vastgoedeigenaren bestaat uit het uitvoeren van een energiescan op locatie
én het maken van een plan van aanpak op maat.

Wethouder Menno Roozendaal: “Clubs die bij de gemeente energiesubsidie aanvragen, moeten beloven dat ze zich inspannen om energie te besparen. Daarom is het fijn dat dit lokale energieloket én het provinciale ontzorgingsloket nu voor hen beschikbaar zijn.”

Meer informatie is te vinden op www.doe-meierijstad.nl