Meierijstad moet van het gas af; gemeente wil eerlijk verhaal vertellen

Bewoners worden van meet af aan betrokken

MEIERIJSTAD – In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Projecten in den lande waar al aan dat doel wordt gewerkt verlopen met wisselend succes. Meierijstad wil hoe dan ook dat het een succes wordt en gaat daarom van meet af aan bewoners erbij betrekken.

Twee weken geleden was er veel commotie omdat een voorbeeldproject in Purmerend stilgelegd zou zijn. Dat bleek genuanceerder. Er was een communicatiestoornis. Dat willen ze in Meierijstad voorkomen. Burgemeester en wethouders hebben een notitie gemaakt waarin staat hoe zij het willen aanpakken. Dat begint met praten, praten en nog eens praten met de inwoners.

Meierijstad staat aan de vooravond van de zogenoemde warmtetransitie. Dat is de overschakeling van aardgas naar een andere vorm van energievoorziening. Dat hele proces begint volgens B&W met goed overleg. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college hoe de communicatie met de bewoners moet verlopen.

Abstract onderwerp

Uitgangspunt is dat de inwoners vanaf het allereerste begin bij het proces betrokken moeten worden. Het is een abstract onderwerp – voor sommige mensen nog een ver-van-mijn-bed-show – en daarom is het volgens de gemeente van het allergrootste belang dat er helderheid is over wat er staat te gebeuren.

Als het aan burgemeester en wethouders ligt wordt het geen eenrichtingsverkeer. Bewoners van wijken of straten die staan te trappelen om van het gas af te gaan, kunnen zich nu al melden. In de gesprekken zal het niet alleen gaan over de technische ingrepen, maar ook over de zorgen die er bij de mensen leven.

Eerlijkheid

Burgemeester en wethouders hebben een paar uitgangspunten. Deskundigen gaan naar de mensen toe om te praten. Eerlijkheid is daarbij het belangrijkste. Aan de mensen zal eerlijk worden verteld dat de gemeente aan de slag moet om op tijd iedereen van het gas af te hebben, maar dat niemand er al enig idee van heeft wat dat gaat kosten.

Als er met iedereen is gesproken wordt volgend jaar een lijst gemaakt met wijken waar de omschakeling de meeste kans maakt. Daarna wordt er een plan gemaakt waarin staat hoe dat moet gebeuren.