Meierijstad moet sneller bouwen; minder flexwoningen

MEIERIJSTAD – De groei van het aantal inwoners van Meierijstad gaat harder dan in 2017 door de provincie werd voorspeld. Dat betekent dat er meer huizen gebouwd moeten worden. Tot 2040 zo’n 5 à 7duizend. Meierijstad moet aan de bak om dat voor elkaar te krijgen.

De Rekenkamer liet een onderzoek doen naar het woonbeleid van de gemeente. Esther Geuting van de Adviesgroep Stec presenteerde donderdag de resultaten aan de gemeenteraad.

Veel plannen op papier

Ze was positief over veel dingen in Meierijstad. “Maar als je kijkt wat er nodig is dan loop je achter,” hield ze de raadsleden voor. Ze maakte onderscheid tussen plannen op papier en plannen die worden uitgevoerd. “In Meierijstad staat veel op papier, maar is weinig gezekerd,” aldus Geuting.

Ze pleitte ervoor om alle aandacht nu vooral te richten op die plannen die haalbaar zijn zodat er snel spades de grond in kunnen en ondertussen te werken aan nieuwe plannen. “Als partijen niet willen stop er dan mee en ga dan door met plannen die wel kans van slagen hebben. Leg bouwplichten op. Dat kan in Nederland, maar daar maken maar weinig gemeenten gebruik van,” zei Esther Geuting.

Niet te veel flexwoningen

Waar woensdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad nog werd gepleit voor meer flexwoningen, bleek Geuting geen voorstander van grote aantallen tijdelijke woningen. Die lossen volgens haar wel een aantal problemen op maar ze zijn geen antwoord op de grote woningnood.

“Ik ben er niet op tegen, maar ik zet wel vraagtekens bij de grote aantallen waarover ook in Meierijstad wordt gesproken. Laat de capaciteit van het ambtelijk apparaat niet afleiden door allerlei ad-hoc plannetjes. Ook niet als die uit de gemeenteraad komen. Als je ergens veel flexwoningen kunt bouwen zou ik kijken of je daar beter andere huizen kunt bouwen,” zei Geuting.

Ze zette ook vraagtekens bij het grote aantal particuliere organisaties in Meierijstad dat sociale huurwoningen bouwt. Volgens haar moeten woningcorporaties dat doen omdat hun sociale woningen 25 jaar die status kunnen houden. Particuliere beleggers schrijven die woningen in veel kortere tijd af en dat scheelt tienduizenden euro’s per huis.