Meierijstad moet ambitie voor trein blijven houden

MEIERIJSTAD - Meierijstad moet wel degelijk de ambitie blijven uitspreken dat er een treinverbinding komt. Dat vindt
D '66 en daarom kondigde Gertjan Hobert donderdagavond tijdens de commissie-vergadering Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering aan hier een motie over te zullen indienen bij de raadsvergadering van 27 januari.

Tijdens die vergadering moet de gemeenteraad de Duurzame Mobiliteits Visie die de gemeente heeft opgesteld goedkeuren en dat gaat ongetwijfeld gebeuren want bijna alle politieke partijen hebben over het algemeen waardering voor dit stuk. Maar overigens hebben nagenoeg ook alle politieke partijen heel veel vragen over de waarde ervan nu de Raad van State recentelijk een dikke streep heeft gezet door de plannen om de N 279, de weg tussen Den Bosch en Helmond, voorlopig zo te laten. En dus geen toestemming te geven om ook het gedeelte tussen Veghel en Helmond te verbreden naar een 4-baans autoweg, zoals nu wel het geval is tussen Den Bosch en Veghel.

Provincie
Wethouder Harrie van Rooijen erkende volmondig dat die beslissing van de Raad van State een hele forse tegenvaller is en dat dit natuurlijk gevolgen heeft voor de mobiliteitsplannen van de gemeente. "Maar de N 279 is nu eenmaal een provinciale weg en dat betekent ook dat nu eerst de provincie aan zet is" zo betoogde de wethouder. Uiteraard is er volop overleg met de provincie over de vraag 'hoe nu verder' maar volgens de wethouder betekent dit niet dat de de hele Duurzame Mobiliteits Visie van de gemeente Meierijstad nu op losse schroeven staat.
En mevrouw Derks van de PvdA ging zelfs donderdagavond nog een stap verder door te zeggen dat de ingreep van de Raad van State ook nog voordelen heeft om met name betere plannen te maken voor de situatie bij de Taylorbrug "de domste verkeersconstructie die ik ooit gezien heb".

Noordkade
Veel partijen noemden het donderdagavond ook een gemis dat er geen betere plannen zijn om ook de Noordkade met openbaar vervoer te kunnen bereiken en wethouder Van Rooijen erkende dat een busverbinding daar naartoe een goede zaak zou zijn. "Maar het is bepaald niet eenvoudig dat gerealiseerd te krijgen" zo hield de wethouder de raadsleden voor "maar we kijken zeker naar de mogelijkheden",

Trein-motie
Verdeeldheid bleek er tenslotte wel over de ambitie om Meierijstad toch in de toekomst een treinverbinding te laten krijgen. Volgens de wethouder heeft de provincie zeer duidelijk aangegeven dit geen realistische gedachtengang te vinden en volop te willen inzetten op snelle busverbindingen. En de wethouder vond het daarom niet realistisch om in de Duurzame Mobiliteits Visie de wens uit te spreken dat Meierijstad een station en treinverbinding krijgt, al gaf hij grif toe dat ook hij natuurlijk graag had gezien dat Meierijstad wel een treinverbinding zou krijgen.

Gertjan Hobert van D '66 verzette zich daar fel tegen omdat volgens hem de Duurzame Mobiliteits Visie nu juist HET moment is om uit te spreken dat je als gemeente met een visie die ambitie wel hebt. "Voor heel veel toekomstige bewoners en bezoekers is het van belang om te weten dat Meierijstad wel degelijk die ambitie heeft en daarom moet dat juist in deze notitie staan", aldus Hobert,. die daarom aankondigde hier een motie over in te zullen dienen.
En die motie kan zeker rekenen op steun van meerdere partijen. Maar ook alle voorstanders van zo'n motie lieten donderdagavond duidelijk weten te begrijpen dat het uitspreken van die ambitie in de praktijk zeker niet (snel) daadwerkelijk zal leiden tot een station en trein in Meierijstad.