Meierijstad moet aan de bak met huizenbouw

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad moet nog steeds flink aan de bak om iedereen een dak boven het hoofd te kunnen bieden. De komende twintig jaar moeten daarom 6600 huizen gebouwd worden. De plannenmakers zijn nog niet verder dan 4100. “De urgentie voor de realisatie van woningen is duidelijk,” aldus de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.

Grote werkgevers

Woningbouwprognoses over meerdere jaren moeten af en toe worden aangepast. Daarom moet een gemeente steeds bijsturen. Meierijstad heeft dat nu gedaan. Er is ook onderzocht aan welke type huis behoefte is.

De gemeente heeft samen met het Platform Ondernemend Meierijstad, Jumbo en Vanderlande zo’n onderzoek gedaan, want dat zijn grote werkgevers. Daaruit is gebleken dat een derde van de mensen die in Meierijstad werken, maar er niet wonen, naar Meierijstad wil verhuizen. De belangrijkste reden is dat ze niet meer zoveel willen reizen.

Negentig procent van die forensen wil een koophuis. De gemeente wil nu gaan onderzoeken wat precies de wensen van die mensen zijn en wat expats en jong talent wil om naar Meierijstad te verhuizen.

Rode loper

De gemeenteraad heeft vorig jaar al aangegeven hoe er meer huizen gebouwd zouden kunnen worden. Geen enkel idee is onbespreekbaar. Eén van de ideeën was om de gemeente zelf meer grond te laten kopen. Een ander plan was om woningbouwplannen efficiënter te behandelen. Of zoals burgemeester en wethouders het nu noemen: de rode loper uitleggen voor bouwplannen.

Nu is het nog zo dat een kwart van alle nieuwe huizen sociale woningbouw moet zijn. Dat zou flexibeler kunnen, denkt het college.

Burgemeester en wethouders stellen ook voor soepeler om te gaan met mensen die een aanvraag doen voor een mantelzorgwoning.

Arbeidsmigranten

De gemeente moet dit jaar ook 63 statushouders huisvesten, dat zijn asielzoekers die in Nederland kunnen blijven. Al eerder werd bekend dat er nog steeds niet voldoende mensen vanuit de asielzoekerscentra naar Meierijstad worden doorverwezen.

De komende jaren wil Meierijstad ook nog eens ruim 2000 arbeidsmigranten huisvesten. Daarvan zijn 415 bedden vergund en er zijn aanvragen ingediend voor nog eens 500 bedden, dus daarmee is Meierijstad op de helft.