Meierijstad mag niet 'afvoerputje regio' worden bij opvang nieuwkomers

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad wil ‘de vinger goed aan de pols houden’ als het gaat om opvang van vluchtelingen/asielzoekers/statushouders etc. of, zoals burgemeester Kees van Rooij het wil noemen, ‘nieuwkomers’. En hoewel eigenlijk alle fracties heel veel lof hebben voor de ‘methode Meierijstad’ die neerkomt op kleinschalige opvang in eigen beheer, wil de raad toch wel zoveel mogelijk vasthouden aan de aantallen die nu voortvloeien uit de nieuwe Spreidingswet en dat dan ook vastleggen.

Voor Meierijstad betekent dat dat er 507 ‘nieuwkomers’ zullen moeten worden opgevangen en ongeveer 600 Oekraïense vluchtelingen.
De gemeenteraad moet op 4 april beslissen of de raad akkoord gaat met de manier waarop Meierijstad dat wil doen en in hoeverre het college de vrijheid krijgt om met andere gemeenten in de regio te overleggen over uitruil-mogelijkheden. En dat houdt in dat gemeenten met elkaar mogen overleggen om elkaar te helpen: als het een gemeente niet lukt om bepaalde doelstellingen vanuit de spreidingswet te bereiken, te overleggen met andere gemeenten. Zo zou de ene gemeente meer alleenstaande minderjarige asielzoekers kunnen opvangen en een andere gemeente meer gezinnen.

Afvoerputje
Maar juist in die uitruil-mogelijkheid zien nogal wat fracties een bezwaar want ‘wij moeten niet het afvoerputje van de regio worden’ zo verwoordde VVD-woordvoerder Dominicus deze aanpak.
Burgemeester Van Rooij zegde donderdagavond de raadsleden tijdens de commissie Mens & Maatschappij toe dat de gemeente ‘zoveel mogelijk bij de aantallen uit de spreidingswet’ wil uitkomen, maar fractie-voorzitter Van Esch van Hart kondigde al aan met een amendement te zullen komen om getallen op te nemen in het raadsbesluit.
En de fractievoorzitter van Hart gaf ook nog eens aan dat Meierijstad vooral ook te maken heeft met heel veel arbeidsmigranten, want naast de circa 1100 nieuwkomers en Oekraïeners heeft Meierijstad maar liefst 8000 arbeidsmigranten die ook huisvesting nodig hebben.

Kritiek
Begrip was er bij veel raadsleden ook voor het feit dat weliswaar in Meierijstad over het algemeen positief wordt geoordeeld over de manier waarop de gemeente deze problematiek aanpakt, maar dat vaak de direct omwonenden daar toch kritiek op hebben, daar anders tegenaan kijken en zich vaak niet gehoord voelen. Ook dat erkende de burgemeester, maar hij wees de raad er nadrukkelijk op dat de gemeente zo goed mogelijk probeert te communiceren met alle betrokkenen, “maar dat betekent niet dat je het altijd eens wordt”.

Kleine kernen
En juist omdat de gemeente zo zorgvuldig mogelijk met alle partijen wil omgaan, wilde burgemeester niet concreet aangeven naar welke opvangplekken, 16 op dit moment, de gemeente kijkt als het gaat om eventuele opvang. Dat kunnen wat burgemeester Van Rooij betreft overigens ook opvangplekken zijn in de kleinere kernen, want nu worden alleen in Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode nieuwkomers opgevangen.
En met name de fractie van Hier vroeg donderdagavond nadrukkelijk om ook te kijken naar opvang mogelijkheden in de 10 kleinere kernen van Meierijstad.