Meierijstad maakt afspraken over duurzame huurwoningen

MEIERIJSTAD – Deze week zette directeur Jan van Vucht van Area een handtekening onder het duurzaamheidsakkoord. In dit convenant staat onder meer hoe woningcorporaties Area, Brabant Wonen en Woonmeij samen met de gemeente werkt maakt van duurzame huurwoningen.

Ambitie

Het convenant telt 18 afspraken over onder andere duurzame energie, energiebesparing, hergebruik en recyclen van materialen, meer groen in de wijk en huurders die duurzamer gaan leven. De gemeente wil dat in 2050 alle woningen en wijken 100% duurzaam zijn en dat in 2030 de CO2-uitstoot met 30% is gedaald. Een pittige maar wel haalbare ambitie, vindt Jan van Vucht. “Maar het lukt alleen als woningcorporaties, bewonersraden en de gemeente nauw samenwerken aan concrete doelen. Daarom staan in het convenant duidelijke prestatieafspraken die we elk jaar monitoren en om de vier jaar evalueren.”

Van het gas af

Een van die afspraken is – eenvoudig samengevat - dat alle woningen in 2050 van het gas af moeten zijn. Dat klinkt simpel, maar dat is het in de praktijk niet. Jan van Vucht: “Area heeft in totaal 8.000 huurwoningen, waarvan 3.000 in Veghel. Niet elke woning is geschikt voor zonnepanelen of een warmtepomp. Bij nieuwbouw kun je duurzaamheid gemakkelijk als uitgangspunt nemen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij onze nieuwbouw in Veghel Zuid en Veghel Buiten. Bij bestaande woningen is het antwoord op gasloos wat ingewikkelder. Maar onze overtuiging is dat we ook deze woningen duurzamer kunnen maken.” Area kiest daarbij niet altijd voor de gemakkelijkste weg. Oudere woningen slopen en (bijna) energieneutrale woningen terugbouwen ligt namelijk voor de hand. “Dat is niet zo duurzaam en dus kiezen we daar liever niet voor,” benadrukt Jan van Vucht.

Isolatie

Area maakt al langer werk van duurzame huurwoningen. “We weten dat isolatie de hoofdrol speelt in energiebesparing,” zegt Jan van Vucht. “Onze schilders voeren elke 5 tot 6 jaar onderhoud uit. Zij kunnen dan ook isoleren en dubbel glas plaatsen. Daarin zijn onze schilders bijgeschoold. Na 30 tot 40 jaar worden onze woningen nog ingrijpender gerenoveerd. Dat is hét moment om naast isolatie ook te kijken naar ingrijpende maatregelen, zoals het vervangen en isoleren van daken en het plaatsen van duurzamere verwarmingsinstallaties. Het mooie is dat bewoners merken dat hun wooncomfort omhoog en hun energierekening omlaag gaat. Dat motiveert ze om duurzamer te gaan leven.”

Zonnepanelen

Zonne-energie wordt vaak als het antwoord op de gasloze woning gezien. Ook daar heeft Area al ervaring mee. Jan van Vucht: “Zo’n 5 jaar geleden boden we huurders individueel de mogelijkheid om zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. Met 8 panelen bespaart een huurder jaarlijks zo’n 500 euro aan energiekosten. Toch liep het niet storm, wellicht ook omdat we een tientje huurverhoging vroegen. Nu leggen we zonder huurverhoging in hele straten en wijken zonnepanelen op woningen. Overigens geven huurders wel altijd toestemming voor de panelen." Deze aanpak werkt wel. In combinatie met isolatie besparen alle huurders samen jaarlijks zo’n 1,2 miljoen euro aan energiekosten.

Betaalbaar wonen

Toch vragen veel huurder zich af of al die investeringen niet leiden tot hogere huurprijzen. “Nee,” is het stellige antwoord van Jan van Vucht. “In het convenant is vastgelegd dat de totale woonlasten voor huurders gelijk blijven en zo mogelijk dalen. Huurders krijgen dus alleen te maken met de jaarlijkse, reguliere huurverhoging, die doorgevoerd wordt in overleg met de Bewonersraad.”