Meierijstad krijgt ook struikelstenen als herinnering aan oorlogsslachtoffers

Voor Rosa Meijer-de Groot en Joseph de Groot uit Veghel

VEGHEL - Kunstenaar Gunter Demnig komt 7 november naar Veghel om struikelstenen te leggen voor het huis NCB-laan 6. De stenen zijn een herinnering aan de Joodse oorlogsslachtoffers Rosa Meijer-de Groot en haar broer Joseph de Groot.

In heel Nederland liggen struikelstenen voor huizen van waaruit mensen zijn weggevoerd naar vernietigingskampen. De stenen in de NCB-laan zijn de eerste in Veghel.Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen), een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden verdreven en vermoord zijn.De meeste slachtoffers hebben geen graf maar op deze manier hebben ze een naam en daardoor blijven zij in herinnering bestaan. Door deze “Struikelstenen” kunnen vragen van kinderen en volgende generaties worden beantwoord en de geschiedenis uitgelegd.Slachtoffers gezicht geven

De stichting Struikelstenen Meierijstad wil de herinnering aan de oorlogsslachtoffers van de gemeente Meierijstad levend houden door hen een naam en een gezicht terug te geven.De stichting wil als platform dienen voor lokale werkgroepen, die zich richten op de herdenking van oorlogsslachtoffers van de kerndorpen binnen de gemeente Meierijstad.Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de Joodse oorlogsslachtoffers, omdat zij binnen deze gemeente de grootste groep betreffen, die vervolgd en vermoord werd.