Meierijstad is gebied met beperkte transportcapaciteit

Gemeente onderzoekt de consequenties

MEIERIJSTAD - Bij de planning en aanleg van zonneparken dient rekening te worden gehouden met de grenzen van het stroomnet. Dat loopt vast bij een te groot aanbod van zonne-energie. In Brabant is bij een drietal regio’s de grens bereikt. Gedeelten van Veghel staan ook op rood, wat betekent dat er transportschaarste is ontstaan.

Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis kleurt het overgrote deel van Meierijstad nu nog geel. De gele kleur betekent dat er een dreigende transportschaarste bestaat. De exacte locaties zijn te zien op de website met een kaart van 3 november waarop de transportcapaciteit staat ingetekend. Voor gewone huizenbezitters is er geen beperking voor het plaatsen van zonnepanelen. Grote aanvragen voor toegang tot het elektriciteitsnet moeten eerst beoordeeld worden door de technische afdeling van Enexis.

In de rode gebieden komen grote aanvragers van energielevering op een reservelijst. Alleen met een uitbreiding van het netwerk kan dan nog een aansluiting worden verkregen. Op termijn dreigt er een vastlopend stroomnet bij een grootschalige toewijzing van zonneparken.

Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat Meierijstad is aangewezen op het verdeelstation in Eerde. Tot ongeveer 200 panelen zijn er volgens hem voor particulieren en bedrijven geen problemen te verwachten. Men bekijkt wat de beperkte transportcapaciteit voor het gemeentebeleid betekent.

De gemeente Best heeft in dit kader de regels voor zonnepaneelparken aangescherpt. Tot 2026 mag niet meer dan twintig hectare worden gebouwd. Daarbij moeten deze op minstens honderd meter van woningen komen te liggen. Verder wil men voorrang geven aan plaatsen binnen de bebouwde kom om de natuur in het buitengebied zoveel mogelijk te beschermen.