Meierijstad heeft nu eigen biodiversiteitsbeleid

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad gaat boeren die grond pachten van de gemeente niet verbieden om op die gronden glyfosaat (RoundUp) te gebruiken.

In het nieuwe biodiversiteitsbeleid dat de gemeenteraad unaniem heeft goedgekeurd komt niet zo’n verbod te staan. PvdA/Groen Links pleitte daar wel voor bij de behandeling van dat nieuwe biodiversiteitsbeleid, maar kreeg daar weinig steun voor.

De hele raad had wel waardering voor de manier waarop de gemeente met alle partijen, zowel uit de agrarische sector als de natuurorganisaties, heeft samengewerkt om het biodiversiteitsbeleid tot stand te brengen.