Meierijstad heeft geen problemen met hulp aan boeren die stoppen

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad heeft tot nu toe geen problemen met het afhandelen van aanvragen van varkensboeren die willen stoppen met hun bedrijf.

Onlangs trokken meerdere gemeenten aan de bel omdat ze niet genoeg ambtenaren konden vrijmaken om die aanvragen te verwerken.

Moeilijk specialisten te vinden

Volgens wethouder Jan Goijaarts is het wel moeilijk specialisten te vinden die verstand hebben van de vaak ingewikkelde processen. Bij de gemeente Meierijstad is nog steeds een vacature voor iemand die dat kan. Uit een eerste wervingsronde kwam geen geschikte kandidaat. De gemeente heeft een aantal mensen van buiten ingehuurd om de transitie van de agrarische sector mee te begeleiden.

In Meierijstad hebben 47 boeren zich ingeschreven voor de subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen van het rijk. Daarvan hebben er 42 groen licht gekregen. De helft van die boeren doet daadwerkelijk mee aan de regeling.

Omdat er in Meierijstad veel boerenbedrijven zijn en de landbouwsector onder druk staat, verwacht Goijaarts dat er in de toekomst meer bedrijven zullen stoppen. “Vooralsnog kunnen we de aanvragen goed afhandelen,” aldus de wethouder in antwoord op raadsvragen van het CDA.

Ingewikkelder dan gedacht

Als een boer stopt moet ook het bestemmingsplan worden gewijzigd want de agrarische bestemming wordt veranderd. In zestien van de 21 gevallen is dat al ver gevorderd. Volgens Goijaarts verlopen die procedures goed. Het duurt wel iets langer dan verwacht omdat de saneringsregeling in de praktijk ingewikkelder blijkt dan gedacht. Dat komt omdat voor elke boer maatwerk moet worden geleverd en er overleg moet worden gevoerd met bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

De gesprekken met de boeren verlopen volgens de wethouder goed. Er zijn gaande het proces nog geen boeren afgehaakt omdat hun nieuwe plannen onhaalbaar waren.

Voor elk bedrijf dat stopt volgens de regeling Sanering Varkenshouderijen krijgt de gemeente van het rijk 25.000 euro subsidie. Dat geld is om het proces te betalen. Volgens Goijaarts is dat in de praktijk voldoende.