Meierijstad heeft er weer 29 lintjesdragers bij

SCHIJNDEL - Het is de dag voor Koningsdag en dat betekent dat deze ochtend de jaarlijkse lintjesregen plaatsvond in Het Spectrum in Schijndel. Hieronder is een lijst te vinden van alle nieuwe gedecoreerde inwoners van Meierijstad.

De heer A.A.J.M (Ad) Bekkers (1953) uit Eerde
Ad heeft diverse bestuurlijke en gemeenschapsfuncties vervuld in Eerde. Tussen 2004 en 2015 diende hij als bestuurslid en later als voorzitter van de Dorpsraad Eerde. Sinds 2009 is hij betrokken bij de werkgroep Eerdelogie, waar hij momenteel voorzitter van is. Vanaf 2020 vervult hij tevens de rol van voorzitter en secretaris van de werkgroep Energietransitie, naast zijn functie als energiecoach.

Als penningmeester is hij sinds 1998 verbonden aan de Trimclub TRIONA te Eerde. Sinds 2009 is hij voorzitter van de stichting Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen en neemt hij deel aan diverse werkgroepen, waaronder de werkgroep ecologische verbindingszone Wijbosch broek-Eerdse Bergen. Hij heeft tevens zitting in het platform Natuur Landschap Meijerijstad. Sinds 2021 vervult hij het voorzitterschap van de stichting Eerdse Belangen, waar hij zich inzet voor de lokale belangen van Eerde.

Ad Bekkers

Mevrouw A.M. (Mieke) Van Boxmeer – Van der Aa (1954) uit Zijtaart
Mieke is sinds 1976 vrijwilligster en bestuurslid van Buurtvereniging Krijtenburg, waar zij een actieve rol speelt in het ondersteunen en organiseren van buurtactiviteiten. Daarnaast is zij sinds 1979 vrijwilligster bij Carnavalsvereniging De Reigers, waar zij haar steentje bijdraagt aan het vieren van dit feestelijke evenement.

Sinds 2013 zet zij zich in als vrijwilligster bij Motorclub De Jagers te Zijtaart, waar zij onder andere de catering verzorgt en de oversteekplaats bij haar woning bemenst tijdens de halfjaarlijkse motorcrosswedstrijd. Vanaf 2015 is zij ook vrijwilligster bij het Dorpshuis Zijtaart, waar zij haar tijd en energie investeert in het ondersteunen van gemeenschapsactiviteiten.

Mieke van Boxmeer - Van der Aa

Mevrouw M.M. (Maria) Coolen – Kanters (1942) uit Boerdonk
Maria heeft gedurende vele jaren haar toewijding getoond aan verschillende aspecten van het lokale leven in haar dorp. In de periode van 1962 tot 1966 stond zij aan de wieg van de Sportclub binnen de Vereniging jonge boerinnen, waar zij als oprichtster een belangrijke rol vervulde. Van 1969 tot 1985 was zij actief als bestuurslid en later voorzitter van de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) afdeling Boerdonk, waar zij haar organisatorische talenten inzette voor gemeenschapsactiviteiten.

Sinds 1981 is zij vrijwilligster bij de Geloofsgemeenschap Sint Servatius, waar zij haar geloofsovertuiging actief ondersteunt. Vanaf 2002 is zij betrokken bij de Stichting Zorg om het Dorp Boerdonk, waar zij als bestuurslid en vrijwilligster een belangrijke rol speelt. Zo organiseert zij onder andere de maandelijkse bijeenkomst “Het Onderonsje”, een informatieve bijeenkomst in het dorpscentrum waar dorpsgenoten welkom zijn en
door gastsprekers worden bijgepraat over verschillende onderwerpen. Sinds 2010 is Maria ook actief als mantelzorger.

Maria Coolen - Kanters

Mevrouw J.M.A. (Fien) Coppens – Pennings (1956) uit Zijtaart
Fien heeft haar toewijding aan diverse gemeenschapsinitiatieven laten zien. Van 1998 tot 2014 vervulde zij het voorzitterschap van de Katholieke Vrouwen Organisatie en was zij een actieve vrijwilligster.

Sinds 2003 zet zij zich vrijwillig in bij de Lambertuskerk te Zijtaart, waar zij deel uitmaakt van de Parochie-bezoekgroep, zich bezighoudt met het ontwerpen, maken en versieren van het kerkgebouw voor speciale gelegenheden, en wekelijks de kerk schoonmaakt en de kunstwerken poetst. Vanaf 2015 is zij vrijwilligster bij het Dorpshuis Zijtaart, waar zij haar tijd en energie steekt in het ondersteunen van gemeenschapsactiviteiten. Sinds 2018 vervult Fien ook de rol van mantelzorger, waarbij zij haar zorg en aandacht richt op anderen in haar omgeving.

Fien Coppens - Pennings

De heer R.A. (René) Dekkers (1958) uit Sint-Oedenrode
René heeft gedurende vele jaren zijn betrokkenheid getoond bij diverse lokale initiatieven. Sinds 1988 is hij vrijwilliger bij en sinds 2017 voorzitter van de Rooise Dam- en Schaakvereniging. Tussen 1993 en 1998 diende hij als bestuurslid/vicevoorzitter van Bedrijfshulp en was hij vrijwilliger bij Voetbalvereniging Rhode.

Van 1994 tot 2006 was hij actief in de lokale politiek als commissielid (1994 – 1998) en raadslid (1998 – 2006) namens de VVD, afdeling Sint-Oedenrode. Later, van 2006 tot 2014, bekleedde hij de functie van wethouder in de gemeente Sint-Oedenrode. Van 2015 tot 2023 was hij lid van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Hier was hij onder andere lid van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en een van de aanjagers van het programma 'Leven de Dommel'. Van 2019 tot 2023 fungeerde hij als technisch voorzitter van de commissie communicatie, bestuur en financiën.

Tussen 2017 en 2021 was hij voorzitter van Ondernemersvereniging Ondernemend Sint-Oedenrode en bestuurslid van het Platform Ondernemend Meierijstad. Sinds 2018 is hij lid van de beoordelingscommissie bij het Burgerinnovatiefonds van de gemeente Meierijstad. Sinds 2024 is hij voorzitter van Streekpark Kienehoef, waar hij zich inzet voor de ontwikkeling en het beheer van het park.

René Dekkers

De heer R.W.J.A. (Ruud) Eekhof (1946) uit Veghel
Ruud heeft gedurende vele jaren zijn betrokkenheid getoond bij verschillende initiatieven in Veghel. Tussen 1990 en 2013 was hij medeoprichter van en vrijwilliger bij de kookclub Les Amis Culinaires, waar hij zijn passie voor koken deelde met anderen.

Van 1991 tot 2010 diende hij als bestuurslid en later als voorzitter (2000-2010) van MIK Pieter Brueghel, waar hij een actieve rol speelde in het bevorderen van culturele activiteiten in de regio. In de periode van 2009 tot 2012 vervulde hij de functie van secretaris van de Vereniging voor Midden- en Klein Bedrijf (VMK) Veghel, waar hij zich inzette voor de belangen van lokale ondernemers. Sinds 2010 is hij betrokken bij het Sint Barbaragilde, waar hij van 2010 tot 2018 diende als overdeken/vicevoorzitter en sindsdien als staande deken/voorzitter.
Hij onderhoudt contacten met diverse organisaties, organiseert educatieve activiteiten voor leerlingen uit het basisonderwijs en coördineert activiteiten op Koningsdag, zoals de "Versierde Fietstocht". Daarnaast vervult hij de rol van ceremoniemeester bij herdenkingen, waaronder de 4 mei herdenking en de herdenking van de Bevrijding van Veghel. Sinds 2017 is hij lid van de Werkgroep Dodenherdenking Veghel, waar hij een bijdrage levert aan het organiseren van herdenkingsactiviteiten in de gemeente.

Ruud Eekhof

De heer P.H.J.M. (Peter) van Esch (1954 ) uit Schijndel
Peter was van 1994 tot 2018 bestuurslid van de Jeugd Sport Stichting Schijndel (JSSS), die later opging in de Sportraad Meierijstad. Van 2014 tot 2018 was hij voorzitter hiervan.

Het jaar daarop, tussen 2018 en 2019, vervulde hij een rol als bestuurslid van de Sportraad Meierijstad, waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van nieuw gemeentelijk sportbeleid en het stroomlijnen van tarieven en subsidies voor sportverenigingen. Sinds 1999 is hij voorzitter, met een ambtstermijn van 2011 tot 2018, en vrijwilliger bij Voetbalvereniging RKSV Schijndel.

Tussen 2001 en 2007 bekleedde hij de positie van voorzitter bij Korfbalvereniging De Boemerang, die nu bekend staat als Korfbalvereniging KVS'17. Sinds 2019 vervult hij de rol van penningmeester bij de Stichting Schaapskooi Schijndel, waar hij zich inzet voor het beheer en behoud van deze lokale culturele voorziening. Daarnaast is hij sinds 2019 actief als chauffeur bij de Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde.

Peter van Esch

De heer M.A.J. (Mart) van Goor (1952 ) uit Mariaheide
Mart heeft gedurende vele jaren zijn betrokkenheid getoond bij initiatieven in Mariaheide. Tussen 1969 en 2015 was hij vrijwilliger en bestuurslid (1986-2015) van Voetbal- en Korfbalvereniging SCMH te Mariaheide, waar hij een actieve rol speelde in de ontwikkeling van de vereniging.

Van 1979 tot 1996 was hij medeoprichter en bestuurslid van Buurtvereniging Achter de Kerk, waar hij zich inzette voor de sociale cohesie in de buurt. Gedurende de periode van 1989 tot 2014 was hij vrijwilliger bij Tennis- en Padelvereniging De Krekel, waar hij zijn passie voor sport deelde met anderen.

Sinds 2011 vervult hij de rol van voorzitter van de KBO “Bij Ons Mariaheide”, waar hij zich inzet voor de belangen van ouderen in Mariaheide. Tevens is hij sinds 2014 actief als lid van de werkgroep Goede Doelen Week en sinds 2017 als vrijwilliger bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Meierijstad. In deze rol fungeert hij als voorzitter van het aandachtsgebied Wmo/GGz en is hij afgevaardigde in diverse werkgroepen, projectgroepen en platformen.

Mart van Goor

Mevrouw B.L.A. (Bernadette) Habraken – Van den Bergh (1948) uit Erp
Bernadette heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor diverse lokale initiatieven. Tussen 2004 en 2020 was zij vrijwilligster bij het Sinterklaas Comité Erp, waar zij een bijdrage leverde aan het organiseren van activiteiten rondom het Sinterklaasfeest voor de gemeenschap.

Ook is zij sinds 2004 actief als vrijwilligster bij de Parochie Sint Servatius, waar zij zich inzet binnen de Werkgroep Woord- en Communievieringen in Erp en Boerdonk. Daarnaast heeft zij gedurende 13 jaar als notulist gefungeerd voor de pastoraatsgroep van de Franciscusparochie Veghel.

Vanaf 2013 vervulde zij de rol van secretaris (2013-2022) van en vrijwilligster bij de KBO Erp-Keldonk-Boerdonk. Sinds 2019 verzorgt zij de bezorging van het maandblad ONS van de KBO, de nieuwsbrief van de lokale KBO en wekelijks de Erpse krant. Sinds 2014 is zij ook actief als vrijwilligster bij de Stichting Goede Doelen Week, waar zij haar steentje bijdraagt aan het ondersteunen van diverse goede doelen in de gemeenschap.

Bernadette Habraken - Van den Bergh

Mevrouw A.M. (Sjaan) Hoezen – Merkx (1945) uit Schijndel
Sjaan heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor Schijndel. Sinds 1979 is zij actief als collectante en heeft zij dienstgedaan als collectewijkhoofd (2003–2006) voor de Hartstichting. Ook zet ze zich sinds 2021 in als collectante voor de Goede Doelen Week Schijndel. Vanaf 1987 is zij vrijwilligster bij de kledingafdeling van kringloopwinkel 't Vincentje van de Vincentiusvereniging, waar zij bijdraagt aan het ondersteunen van mensen in nood.

Sinds 1994 is zij activiteitenbegeleidster bij Verpleeghuis St. Barbara, waar zij zich onder andere inzet om de kaartactiviteiten op donderdagmiddag te begeleiden, wat bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. Vanaf 2017 vervult zij de rol van bestuurslid
van het Gemengd Pauluskoor van de Parochie H. Michaël, waar zij haar passie voor muziek deelt en bijdraagt aan de gemeenschap.

Sjaan Hoezen - Merkx

De heer W.G.A. (Willie) Kerkhof (1950) uit Erp
Willie is sinds 1985 vrijwilliger bij de Stichting Harmonieus Erp, waar hij een actieve rol speelt in de organisatie van diverse fondsenwervende muziekfeesten, waaronder de Lost in Music evenementen.

Vanaf 1986 is hij ook betrokken als vrijwilliger bij Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK), waar hij zijn passie voor muziek deelt en bijdraagt aan de bloei van de vereniging. Sinds 2010 zet hij zich eveneens in als vrijwilliger bij Voetbalvereniging RKVV Erp. Hier verzorgt hij onder andere het onderhoud en de reparaties van het terrein en het materieel, wat essentieel is voor het soepel verlopen van de sportactiviteiten.

Willie Kerkhof

Mevrouw H.P. (Hetty) Klerks – Priemus (1954 ) uit Sint-Oedenrode
Hetty was van 1998 tot 2023 vrijwilligster, bestuurslid (2014-2016) en voorzitter (2016-2023) van Jeugdnatuurwacht De Populier Sint-Oedenrode. Naast haar bestuurlijke verantwoordelijkheden was zij ook altijd medeorganisator van de maandelijkse activiteiten voor de leden.

Sinds 2016 is zij actief als vrijwilligster en coördinator bij de VoorleesExpress van Stichting Welzijn De Meierij, waar zij zich inzet voor het stimuleren van leesplezier bij kinderen en het bevorderen van taalontwikkeling. Tevens vervult zij sinds 2023 de rol van begeleidster bij de wandelgroep voor mensen met dementie, ook onder auspiciën van Stichting Welzijn De Meierij. Hier draagt zij bij aan het welzijn en de sociale betrokkenheid van mensen die te maken hebben met dementie.

Hetty Klerks - Priemus

De heer H.F.A.M. (Henk) Koolen (1951 ) uit Keldonk
Henkis sinds 1982 vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Paplippels en heeft hij gediend als voorzitter (1985-2003) van. Vanaf 2003 zet hij zich in als vrijwilliger bij Buurtvereniging Antonius-Hackerom, waar hij bijdraagt aan de activiteiten en het sociale leven in de buurt. Sinds 2008 is hij betrokken als vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap Antonius van Padua, waar hij zijn steentje bijdraagt aan de ondersteuning van kerkelijke activiteiten en evenementen.

Van 2009 tot 2012 was hij lid van de Commissie 100 jaar Keldonk Geloofsgemeenschap Antonius van Padua, waar hij heeft bijgedragen aan de organisatie van speciale jubileumvieringen en evenementen. Sinds 2015 zet hij zich in als vrijwilliger bij Voetbalvereniging RKVV Keldonk, waar hij ondersteuning biedt aan diverse clubactiviteiten en bijdraagt aan een positieve sportomgeving.

Vanaf 2017 is hij ook actief als vrijwilliger bij de commissie VCK (Vrijwilligers Centrale Keldonk) van de Stichting Dorpsraad Keldonk. Hierbij onderhoudt hij onder andere het groenbeheer in het centrum van Keldonk, verzorgt hij de Hanging Baskets en sluit hij aan bij incidentele klussen wanneer de VCK een oproep hiervoor doet.

Henk Koolen

De heer M.M.M. (Martien) Van Liempd (1945 ) uit Schijndel
Martien heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor diverse initiatieven in Schijndel. Sinds 1998 is hij actief als vrijwilliger bij het onderhouden van groen en openbare gebieden in Schijndel, waar hij bijdraagt aan een prettige leefomgeving voor de gemeenschap. Van 2003 tot 2022 was hij vrijwilliger bij de Parochie Heilige Michaël, waar hij zich inzette voor diverse activiteiten binnen de parochie.

Ook is hij sinds 2003 betrokken als vrijwilliger bij de Stichting Schaapskooi Schijndel, waar hij heeft geholpen bij het opbouwen van de Schaapskooi en sindsdien diverse huishoudelijke taken vervult, zoals koffiezetten, afwassen en schoonmaken, en helpt hij bij het verzorgen van de dieren, het tuinonderhoud en reparaties. Daarnaast is hij sinds 2003 ook actief als vrijwilliger bij seniorenwooncomplex De Hoogakkers, waar hij zich inzet voor het welzijn van de bewoners.

Martien van Liempd

De heer P.A. (Piet) Linschooten (1955) uit Veghel
Piet heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor diverse lokale initiatieven. Van 1992 tot 2003 was hij vrijwilliger bij Hockeyclub Geel-Zwart te Veghel, waar hij bijdroeg aan de sportieve en sociale activiteiten van de club.

Sinds 2005 is hij medeoprichter en voorzitter van de Stichting HartPatiënten Veghel (Sportclub Hartpatiënten Veghel e.o.), waar hij zich richt op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van hartpatiënten door middel van sport en beweging. Tussen 2010 en 2016 heeft hij als fractieondersteuner gewerkt voor de politieke partijen Gemeentebelang Veghel en Hart voor Veghel.

Sinds 2014 is hij voorzitter van de Lichamelijk Gehandicapten Sportvereniging Veghel, waar hij zich inzet voor het stimuleren van sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking. Vanaf 2017 is hij actief als kookvrijwilliger en coördinerend vrijwilliger (sinds 2021) bij de Stichting PieterBrueghelHuis, waar hij betrokken is bij het bereiden van maaltijden en het coördineren van vrijwilligers. Sinds 2020 zet hij zich in als vrijwilliger bij de Voedselbank Veghel e.o., waar hij onder andere contacten onderhoudt met de donerende bedrijven en voedsel ophaalt.

Piet Linschooten

De heer F.G.W.P. (Frans) van Oss (1950) uit Schijndel
Sinds 1968 is Frans actief als arrangeur, kapelmeester (2006 - 2015) en dirigent bij de Hofkapel Schijndel. Als vrijwilliger bij carnavalsvereniging Schorsbos heeft Frans een bijdrage geleverd aan de muzikale aspecten van het carnavalsfeest. Daarnaast was hij medeoprichter, arrangeur en vrijwilliger bij het Liekusfist en Kinderliekusfist (1997 - 2018). Bovendien heeft hij sinds de oprichting van het jaarlijkse evenement "De Grote Repetitie" als algemeen dirigent gefungeerd.

Tussen 1993 en 2013 heeft hij ook beginnende muziekkapellen in Schijndel begeleid als leraar en dirigent, waardoor hij zijn passie voor muziek heeft doorgegeven aan de volgende generatie. Sinds 2023 vervult Frans de rol van muzikaal leider, dirigent en arrangeur bij Muziekkapel Blikschoade.

Frans van Oss

Mevrouw P.G.E. (Nelly) Paagman – Wouters (1951) uit Schijndel
Nelly is vrijwilligster bij de PvdA, afdeling Meierijstad (voorheen Schijndel), waar ze van 2003 tot 2007 de rol van voorzitter heeft vervuld. Daarnaast heeft Nelly zich sinds 2006 ingezet als bestuurslid van de Stichting Welzijn De Meierij, waar ze van 2006 tot 2022 een actieve rol speelde. In 2012 heeft ze bijgedragen aan de fusie die resulteerde in een nieuwe welzijnsorganisatie. Als lid van de Raad van Toezicht, sinds 2022, draagt ze bij aan het waarborgen van goed bestuur en toezicht binnen de stichting, met name met betrekking tot personeelszaken en beleidsontwikkeling.

Tussen 2018 en 2020 heeft Nelly zich ingezet als bestuurslid van de Stichting Peuterspeelzalen Heusden. Hier heeft ze een belangrijke rol gespeeld in het regelen van de overdracht van de peuterspeelzalen aan kinderopvangorganisaties.

Nelly Paagman - Wouters

Mevrouw M.L.A. (Rens) Parker – Verhoeven (1959) uit Sint-Oedenrode
Rens was van 1990 tot 1996 vrijwilligster bij Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Sint-Oedenrode, waar ze haar tijd en energie heeft gewijd aan het ondersteunen van vluchtelingen in hun integratieproces. Sinds 1996 is Rens actief als begeleidster bij het G-zwemmen van de Gehandicapten Zwemvereniging Rooi (Zwem- en Waterpolovereniging Argo), waar ze sinds 2019 ook de rol van coördinator vervult. Tussen 1997 en 2018 was Rens actief als kaderinstructeur EHBO/Reanimatie bij EHBO-vereniging Mariaheide, waar ze anderen heeft opgeleid om levensreddende vaardigheden te verwerven.


Daarnaast heeft Rens zich ingezet voor Handicap NL als collectante en wijkhoofd/coördinator voor de wijken Kienehoef en Kinderbos in Sint-Oedenrode, van 2000 tot 2019. Bij Volleybal Vereniging Rooi is Rens sinds 2011 actief als vrijwilligster, waar ze onder andere optreedt als trainster van de mini’s, medeorganisator van het jaarlijkse minikamp en organisator van clinics voor basisschoolleerlingen. Ook is ze sinds 2017 initiatiefneemster, bestuurslid en voorzitter van de taakgroep logistiek van de Goede Doelen Week Sint-Oedenrode.

Rens Parker - Verhoeven

De heer P.T.J.M. (Piet) Peters (1947) uit Veghel
Piets rol als vrijwilligers begon bijna 65 jaar geleden, toen van 1960 tot 1970 een actieve vrijwilliger bij Voetbalvereniging SV Blauw-Geel '38 was. Tussen 1992 en 2007 heeft Piet zijn steentje bijgedragen als vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kuussegatters te Veghel, waar hij heeft geholpen bij het organiseren van carnavaleske festiviteiten en het ondersteunen van de lokale gemeenschap tijdens deze feestelijke periodes.

Is 2011 richtte Piet de Jeu de Boules Groep van WijNu, KBO Veghel op. Als vrijwilliger binnen deze groep treedt hij op als wedstrijdleider en zorgt hij voor het onderhoud van de banen. Piet zet zijn vrijwillige inspanningen voort als lid van de Fotogroep van WijNu KBO Veghel sinds 2012. Hier verzorgt hij de communicatie, maakt hij de expositieborden en treedt hij op als spreker tijdens de openingen van de exposities. Bovendien draagt hij bij aan het bedenken van het maandelijkse programma en organiseert hij samen met anderen de foto-uitstapjes, waardoor de leden van de groep kunnen genieten van hun gedeelde interesse in fotografie.

Piet Peters

De heer A.C.M. (Erwin) Rijkers (1974) uit Erp
Erwin is al 35 jaar actief als vrijwilliger en bestuurslid bij diverse organisaties in Meierijstad en omgeving. Zo is hij sinds 1989 betrokken bij het Jeugd- en Jongerencentrum Erp, waar hij diverse functies heeft bekleed, waaronder die van bestuurslid en secretaris. Hij is ook actief als begeleider van de Kinder Vakantie Week en heeft een belangrijke rol gespeeld bij verschillende evenementen, zoals de Avond Wandel 4 daagse, de WinderWandelTocht, de (Knutsel)groep, jaarlijkse rommelmarkt en het jeugdcarnaval.

Daarnaast is hij sinds 1992 vrijwilliger bij Wielersportvereniging R&TC Buitenlust te Helmond en sinds 2000 bij Toneelvereniging Iets Anders te Erp. Gedurende de periode van 2005 tot 2019 was hij voorzitter van de SupportersClub Erpse Renners en sinds 2005 is hij betrokken bij Stichting Pro Cycling Team ZZPR.nl, waar hij zich inzet voor de projecten van Stichting Orange Babies. Sinds 2022 is Erwin tevens vrijwilliger bij de Stichting Vrijwilligers Bernhoven, waar hij als gastheer optreedt voor het project Spoed Eisende Hulp.

Erwin Rijkers

De heer J.H.A.A. (Hans) Rijkers (1963) uit Keldonk
Hans heeft van 1986 tot 1994 heeft hij de rol van voorzitter en secretaris vervuld bij de Katholieke Plattelands Jongeren, afdeling Keldonk. Daarnaast is hij al sinds 1987 bestuurslid en 1990 voorzitter bij Toneelvereniging Plankwerk. In het agrarische domein heeft Hans eveneens zijn sporen verdiend. Tussen 1993 en 2001 was hij bestuurslid en vervolgens voorzitter (1998-2001) van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (nu Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie; ZLTO), afdeling Keldonk.

Sinds 2001 zet hij zich in als vrijwilliger en secretaris (2001-2011) van ZLTO De Meierij, en als vrijwilliger, secretaris en penningmeester van de ZLTO-dorpscommissie Keldonk. Daarnaast heeft Hans sinds 2014 het voorzitterschap van de commissie Zorg & Welzijn van de Stichting Dorpsraad Keldonk op zich genomen. Hier draagt hij actief bij aan het initiëren, opzetten en organiseren van activiteiten, en verzorgt hij tevens de secretariële en financiële zaken van de commissie en is hij ook secretaris van de commissie AED.

Hans Rijkers

De heer J.A. (Johan) van de Sande (1948) uit Nijnsel
Johan heeft zich tussen 1988 tot 2023 ingezet als vrijwilliger, regisseur en penningmeester (2004-2023) bij Toneelvereniging Klavertje Vier te Nijnsel. Zijn betrokkenheid bij het toneel heeft niet alleen artistieke maar ook financiële aspecten omvat.

Daarnaast is Johan sinds 2009 een toegewijd vrijwilliger bij Wandelsportvereniging OLAT te Sint-Oedenrode. Hij draagt bij aan verschillende aspecten van de wandelsport, waaronder het uit- en afpijlen van wandelroutes, het digitaliseren van alle uitgezette routes, en het organiseren van diverse wandelevenementen zoals het tweewekelijkse "wandelen op dinsdag", de winterserietochten, de driedaagse Wandeldagen en de Avond4daagse.

Johan van de Sande

Mevrouw M.A. (Mayke) Sanders – Van Oorschot (1948) uit Veghel
Mayke is sinds 1994 toegewijd mantelzorger. Daarnaast nam ze in 2007 de rol op zich van coördinator van het Atelier Bijzonder Ontmoeten te Veghel, een ontmoetingsplek voor mensen met dementie of een beperking. Als vrijwilligster en gastvrouw bij het Alzheimer Café Uden-Veghel sinds 2009, biedt Mayke een luisterend oor en ondersteuning aan degenen die te maken hebben met deze uitdagende ziekte.

Drie jaar geleden werd Mayke ook vrijwilliger bij de "Onvergetelijke Kookclub" en de "Kookclub voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel" in Veghel, initiatieven van het PieterBrueghelHuis. Sinds 2022 zet Mayke zich ook in als vrijwilligster bij DementieVriendelijk Meierijstad, waar ze een bijdrage levert aan het creëren van een meer begripvolle en ondersteunende omgeving voor mensen met dementie en hun families.

Mayke Sanders- Van Oorschot

Mevrouw C.F.M (Toos) de Schouwer – Janssen (1943) uit Veghel
Toos is sinds 1986 een toegewijde vrijwilligster bij de Contact Cirkel (CC) Veghel. Toos was een pionier van de CC van het Rode Kruis afdeling Veghel, waarbij ze een cruciale rol speelde in de oprichting ervan. Gedurende vele jaren heeft ze zich ingezet door 's morgens de CC te openen en te sluiten, waardoor ze een vertrouwd gezicht werd voor vele deelnemers.

Sinds 2017 vervult ze de functie van coördinator van de Telefooncirkel Veghel, waarbij ze zorgt voor verbinding en ondersteuning binnen de gemeenschap. Daarnaast is Toos al sinds 1999 actief als vrijwilligster bij de Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus Veghel.

Toos de Schouwer - Janssen

De heer J.H.J. (Jan) van Stiphout (1945) uit Sint-Oedenrode
Jan heeft sinds 2008 diverse functies binnen de KBO Erp-Keldonk-Boerdonk ingevuld. Hij was ruim 10 jaar penningmeester en is momenteel secretaris. Jan organiseert activiteiten, was verantwoordelijk voor de ledenadministratie tot 2018, en fungeert als contactpersoon voor de wekelijkse kaartactiviteit. Daarnaast coördineert hij de bezorging van de Erpse krant, verzorgt hij het ledenblad en de nieuwsbrief, en biedt hij ondersteuning bij het invullen van belastingaangiftes.

Naast zijn inzet voor de KBO is Jan sinds 2008 penningmeester van Bridgeclub Bridge Instuif 2000. In 2012 was hij medeoprichter en penningmeester van de Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp, waar hij een belangrijke rol speelde in het beheer van gemeenschapshuizen. Momenteel vervult hij ook de functie van penningmeester bij Biljartclub Biona.

Jan van Stiphout

De heer P.J.J. (Peter) Termeer (1945) uit Sint-Oedenrode
Peter is al ruim 50 jaar actief als vrijwilliger. Sinds 1968 is hij een toegewijd vrijwilliger bij het Roois Gemengd Koor te Sint-Oedenrode. Daarnaast is Peter sinds 1974 medeoprichter van en vrijwilliger bij het Roois Kamerkoor, waar hij een veelzijdige rol vervult. Hij beheert onder andere de website van het koor, onderhoudt het digitaal muziekarchief, verwerkt digitale partituren en bijbehorende oefenbestanden en maakt geluidsopnames van optredens en bewerkt deze.

Sinds 1996 zet Peter zich ook in als vrijwilliger bij Welzijn De Meierij, waar hij onder andere actief is bij de "Knoppendienst". Hier biedt hij hulp aan senioren om verschillende technologische problemen op te lossen, zoals met de televisie, telefoon, internet of gehoorapparaten.

Peter Termeer

Mevrouw A.M. (Tonny) Tielemans – Van Alphen (1940) uit Keldonk
Tonny zet zich al tientallen jaren in als vrijwilligster. Sinds 1987 bij de Geloofsgemeenschap Antonius van Padua te Keldonk. Hier vervult ze verschillende taken, waaronder die van redacteur van het parochieblad. Sinds 2000 is ze tevens wijkcontactpersoon en beheert ze de ledenadministratie voor haar wijk. Van 1998 tot 2017 heeft Tonny een belangrijke rol gespeeld als secretaris van de KBO, afdeling Erp-Keldonk-Boerdonk.

Naast haar taken als secretaris heeft ze deelgenomen aan diverse werkgroepen en was ze voorzitter van de commissie ter organisatie van de jaarlijkse Internationale Dag van de Ouderen. Ook heeft ze als coördinator van de groep Zingeving een waardevolle bijdrage geleverd aan de gemeenschap. Sinds 2018 vervult Tonny de functie van secretaris van het ouderenkoor Vrolijk Zingen Wij.

Tonny Tielemans- Van Alphen

De heer J.M.W.M. (Jo) Vermeulen (1946) uit Erp
Jo is bijna 45 jaar mantelzorgel. Daarnaast is hij ook al ruim 40 jaar actief als vrijwilliger. Van 1981 tot 2009 heeft Jo de rol vervuld van penningmeester en later als voorzitter van de Diabetesvereniging Nederland, gewest Noord-Brabant. Tussen 1990 en 2005 heeft Jo zijn tijd aangeboden als vrijwilliger bij de FNV Belastingservice te Schijndel, waar hij mensen hielp met hun belastingaangiften.

Sinds 2009 is hij een gewaardeerde vrijwilliger bij het woonservicepunt Het Gasthuis te Schijndel. Hier vervult hij verschillende taken, waaronder het verrichten van allerlei hand- en spandiensten. Sinds oktober 2020 is Jo een van de beheerders van Het Gasthuis, waar hij de contacten met huurders onderhoudt, kleine klusjes uitvoert en helpt achter de bar en in de keuken.

Jo Vermeulen

De heer A.A.M. (Ton) van Zutphen (1960) uit Erp
Ton bekleedt sinds 1995 de functie van secretaris bij Toerclub Keldonk. Daarnaast was hij van 2000 tot 2022 bestuurslid van RKVV Erp, waarbij hij verschillende functies bekleedde. Van 2000 tot 2018 was hij voorzitter van de activiteitencommissie, waar hij verantwoordelijk was voor het organiseren van diverse evenementen. Daarnaast was hij van 2002 tot 2010 bestuurslid met als portefeuille het vrijwilligersbeleid. Van 2010 tot 2022 was hij bestuurslid materialen, gebouwen en velden, waarbij hij zich bezighield met het beheer en onderhoud van de clubfaciliteiten.

Sinds 2021 is Ton ook bestuurslid van het Volkstuinencomplex Empeldonk. Hier heeft hij een cruciale rol gespeeld bij het opzetten van het complex, het ontwikkelen van regels en procedures, en het creëren van een organisatorisch en financieel kader voor de gemeenschap van volkstuinbezitters.

Ton van Zutphen