Meierijstad heeft 2000 monumentale bomen

Voor 5700 bomen en struiken kapvergunning nodig

MEIERIJSTAD – In Meierijstad zijn 5700 bomen, struiken en houtopstanden waarvoor een vergunning nodig is als iemand die wil kappen. Ze staan zowel op gemeentegrond als op het erf van particulieren. Al dat groen staat op de zogenoemde Groene Kaart die voor iedereen is te raadplegen.

Een kapvergunning is al nodig vanaf 8 augustus. De Groene Kaart lag al eerder ter inzage en dat heeft tot veel reacties geleid. Er werden nog eens 170 bomen en groenvoorzieningen aan de lijst toegevoegd. Er verdwenen er ook 73 van de lijst. Ook bleken negen bomen op de lijst niet meer te bestaan.

Grote betrokkenheid

De meeste mensen die reageren deden dat uitgebreid. Volgens wethouder Harry van Rooijen blijkt daar een grote betrokkenheid van de inwoners bij het natuur uit. “Zij hebben ons geholpen om nog beter in kaart te krijgen wat we moeten koesteren en beschermen,” aldus de wethouder.

Bijna 2.000 individuele bomen in Meierijstad hebben de status monumentaal of waardevol op de Groene Kaart en aan ruim 3700 parken, laanbeplanting en bossen is een status toegekend.

De Groene Kaart is te raadplegen via www.meierijstad.nl/groenekaart. De kaart is voorzien van een zoomfunctie en van een zoekfunctie, bijvoorbeeld op straatnaam. Ook is er een toelichting op de criteria die de gemeente hanteert bij de beoordeling van een boom of houtopstand.

De Groene kaart kan in de toekomst nog verder worden aangevuld met relevante gegevens. Het is de bedoeling dat de kaart ook een bron van informatie wordt voor mensen die zich interesseren voor het groen in Meierijstad.