Meierijstad door naar volgende ronde Meest Toegankelijke Gemeente

MEIERIJSTAD – Het duurt nog even, maar in oktober wordt bekend welke gemeente verkozen wordt tot Meest Toegankelijke Gemeente. De gemeente Meierijstad gaat door naar de halve finale van deze verkiezing.

Samen met elf andere gemeenten ging ze na de voorronde door. Wethouder Rik Compagne en Karin Hilverts (ambtenaar verantwoordelijk voor inclusie, gezondheid en leefbaarheid) zijn blij dat Meierijstad tot de top-12 behoort.

“Het gaat niet om het winnen, maar wel om de erkenning dat we een voorloper zijn in toegankelijkheid,’ benadrukt Compagne. “We hebben in het coalitieakkoord duidelijk de ambitie vastgelegd dat we willen dat iedereen in Meierijstad mee kan doen. Daar hebben we ook in geïnvesteerd met geld, middelen en mensen.”

Concrete stappen

Een van die mensen is Karin Hilverts. Zij werkt, samen met allerlei organisaties binnen en buiten Meierijstad, aan een toegankelijke gemeente.

Een van haar speerpunten is om concrete stappen te zetten in het vergroten van de toegankelijkheid. “Dat begint natuurlijk bij onze eigen organisatie,” licht Karin Hilverts toe. “Daarin hebben we heel mooie stappen gezet. We hebben bijvoorbeeld trede drie op de prestatieladder sociaal ondernemen behaald. Dat betekent onder meer dat we werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hilverts vindt het een groot compliment dat andere gemeenten Meierijstad om advies vragen over deze vorm van toegankelijkheid.

"Daarnaast zijn we bezig om de toegankelijkheid van onze gemeentelijke en openbare gebouwen verder te optimaliseren en hebben we onze website voor iedereen digitaal toegankelijk gemaakt. Ookt toetsen we, in nauwe samenwerking met Stichting Toegankelijk Meierijstad, onder meer plannen voor nieuwe voorzieningen of gebouwen vooraf op de toegankelijkheid."

Aandacht en ruimte

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat hoopt wethouder Rik Compagne in ieder geval. “Er gebeurt al heel veel moois in Meierijstad. Er zijn behoorlijk wat organisaties en initiatieven die zich inzetten voor een toegankelijke samenleving. Als gemeente willen we al die initiatieven versterken en met elkaar verbinden."

Dat doet de gemeente op verschillende manieren, waaronder het stimuleringsfonds Toegankelijkheid. "Maar minstens zo belangrijk is de aandacht die er is voor toegankelijkheid. Dat helpt om mensen aan het denken te zetten en ze bewust te maken dat toegankelijkheid veel aspecten heeft," aldus Compagne.

Karin vult aan: “Bij toegankelijkheid denken mensen vaak aan een bouwkundige zaken, zoals drempelvrije gebouwen. Maar toegankelijkheid heeft ook te maken met gelijkwaardigheid en acceptatie.”

In dat opzicht is de internationale verontwaardiging over de weigering van de UEFA om het voetbalstadion in München in de regenboogkleuren te verlichten een mooi voorbeeld. “Het is mooi dat hierdoor het gesprek over de acceptatie van de LHTBIQ +-gemeenschap op gang komt,” benadrukt Rik Compagne.

Hij plaatst dit voorbeeld ook graag in een breder perspectief. “Hoe vaker je spreekt over alle aspecten van toegankelijkheid, hoe meer mensen zien en beseffen dat iedereen mee moet kunnen doen. Daar draagt meedoen aan de verkiezing tot Meest Toegankelijke Gemeente aan bij.”

Elke stap helpt

Ook Karin Hilverts is blij en trots dat Meierijstad door is naar de volgende ronde van de verkiezing. Maar ze is net zo blij en trots dat het thema toegankelijkheid bij steeds meer lokale organisaties hoog op de agenda staat.

“Zo vroeg een middelbare school ons mee te denken hoe zij bij leerlingen het onderwerp toegankelijkheid onder de aandacht kunnen brengen. En onlangs organiseerde het jongerenwerk een bijeenkomst voor LHTBIQ +-jongeren die zeer goed ontvangen is. Dat zijn mooie stappen die echt helpen om Meierijstad toegankelijker te maken. Er is nog genoeg te doen, maar het is wel heel mooi en motiverend om te zien dat zoveel mensen en organisaties in Meierijstad samen goede stappen zetten.”