Meierijstad doet onderzoek naar woonplicht

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat onderzoeken of er een woonplicht kan worden opgelegd aan mensen die een nieuwbouwhuis kopen of bouwen. Dat wil zeggen dat ze daar zelf in gaan wonen.

Op die manier willen partijen die hierom gevraagd hebben voorkomen dat huizen worden gebouwd als handelswaar. Dat zorgt voor hoge verkoopprijzen en daardoor kunnen mensen met een kleine beurs geen huis kopen.

De SP wilde via een motie afdwingen dat de woonplicht meteen zou worden ingevoerd. Volgens Tonnie Wouters worden nu te vaak huizen opgekocht door huisjesmelkers en uitzendbureau’s.

Stigmatiserend
Dat ging de meeste politieke partijen te ver. Arie de Zwart vond die motie zelfs onsympathiek. Volgens De Zwart heeft de SP gezegd dat de sociale samenhang in een wijk verdwijnt als huizen door uitzendbureau’s aan arbeidsmigranten worden verhuurd. Stigmatiserend vond de sociaal-democraat dat.

CDA en HIER dienden een motie in waarin om eerst een onderzoek wordt gevraagd. Die tweede kreeg de handen van een raadsmeerderheid op elkaar.

Alleen de VVD stemde daartegen. Frank-Jan van Zutven zei namens de liberalen dat woonplicht een inbreuk is op de autonomie van kopers en verkopers. Volgens van Zutven moet de oorzaak van het probleem worden opgelost en dat kan alleen door meer huizen te bouwen.