Meierijstad doet mee aan pilot om huiselijk geweld tegen te gaan.

MEIERIJSTAD – 45% van de volwassen Nederlanders heeft ooit te maken gehad met huiselijk geweld. En elk jaar zijn meer dan 119.o00 kinderen die mishandeld worden. Schokkende cijfers en iedereen wil dat dit geweld wordt aangepakt, zeker als huiselijk geweld en kindermishandeling steeds weer de kop opsteken. De gemeente Meierijstad gaat meedoen aan een driejarige pilot om huiselijk geweld anders aan te pakken. De pilot heet MDA++ en in totaal doen 31 gemeente in Zuidoost-Brabant er aan mee. De pilot loopt in start met 20 huishoudens in 2023. In de komende twee jaar zullen er in totaal 100 tot 150 huishoudens bijkomen.

MDA++ is de afkorting van multidisciplinaire aanpak++. Dit betekent dat bij huiselijk geweld gekeken wordt naar alle problemen die binnen een gezin spelen. Want vaak spelen er meerdere problemen, zoals armoede, schulden, psychische problematiek of criminaliteit. De kracht van MDA++ zit in het overzien van álles dat het geweld oproept en in stand houdt, hoe dat allemaal op elkaar inwerkten elkaar versterkt en dáár iets aan doen.

Samenwerking
Alle problemen aanpakken betekent ook dat alle hulpverleners en instanties goed moeten samenwerken. Hulpverlening, medische zorg, politie, justitie, reclassering, gemeenten en ervaringsdeskundigen werken bij MDA++ samen rondom een gezin waarin huiselijk geweld is geconstateerd. Wethouder Menno Roozendaal: “Het klinkt zo logisch, deze manier van werken. En natuurlijk is ook niet allesnieuw en doen we samen in de hulpverlening al veel goed. Maar het kan beter. Zeker waar het gaat om deze ingewikkelde situaties, waar de mensen om wie het gaat ook zelf graag uit willen komen. Daarbij helpt het deze intentie nu naar elkaar uit te spreken en dat we ook zo gaan werken. Hoe kunnen we – los van ieders eigen werkwijze, regels en bevoegdheden – de mensen die onze hulp nodig hebben, het beste begeleiden en doen wat nodig is?”

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld of ben je zelf slachtoffer en zoek je hulp? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Dat kan via www.veilighthuis.nl of via 0800-2000.