Meierijstad brengt sociaal rechercheur in stelling tegen zorgcowboys

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat strenger controleren op zorgverleners. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat die zorgmarkt wordt overgenomen door zogenoemde zorgcowboys. Speciaal daarvoor wordt de afdeling sociale recherche van de gemeente uitgebreid.

Zorg voor de hulpbehoevende burger is volgens de gemeente van groot belang. Vanwege de wildgroei in die markt is het voor die burger soms moeilijk beklag te doen over slechte dienstverlening. Bij de gemeente komen af en toe klachten binnen over zorginstellingen.

Misbruik
Om meer inzicht en grip te krijgen op die situatie wil de gemeente zorginstellingen strenger gaan controleren. “Immers is er de laatste tijd in de media veel te doen over zorgfraude. Zogenaamde “zorgcowboys” maken systematisch en soms op grote schaal misbruik van onder meer persoonsgebonden budgetten (pgb’s)”, aldus de gemeente.

De extra sociaal rechercheur wil misstanden voorkomen door streng te controleren op misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen.