Meierijstad krijgt ruim vijf miljoen extra voor jeugdzorg

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad krijgt 5,57 miljoen euro extra voor jeugdzorg. Dat zei wethouder Jan Goijaarts donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. De raad vergaderde over de kadernota.

Deze week maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend dat er voor de Nederlandse gemeenten 1,3 miljard euro beschikbaar komt voor jeugdzorg.

Arbitragecommissie

Dat extra geld werd afgedwongen door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemeenten kampen met grote tekorten op sociaal terrein. De VNG spande een zaak aan bij de arbitragecommissie. Als gevolg van een uitspraak van die commissie moet het rijk gemeenten de komende jaren jaarlijks financieel ondersteunen in de taken in het sociaal domein goed te kunnen blijven uitvoeren.

Tot en met 2028 zouden gemeenten extra middelen moeten krijgen om tekorten op te vangen. In 2023 en 2024 steeds 1,6 miljard euro, waarna afgebouwd wordt tot een bedrag van circa 800 miljoen euro in 2028. Ook dient het volgende kabinet de reikwijdte van de Jeugdwet en de rol van gemeenten in de uitvoering van de Jeugdwet opnieuw te definiëren.

De arbitragecommissie doet ook enkele aanbevelingen. Zo zouden gemeenten de jeugdhulpplicht moeten begrenzen. Gemeenten hoeven dan alleen in bepaalde situaties individuele hulp op grond van de Jeugdwet hoeven aanbieden. “Kinderen komen dan niet meer in de jeugdhulp terecht voor problemen die bij het gewone opvoeden en opgroeien horen”, aldus de arbitragecommissie.

Jan Goijaarts mocht het goede nieuws brengen