Meerderheid Raad wil onderzoek naar mogelijkheid (financiële) steun SIEMEI

VEGHEL – Een zeer ruime meerderheid van de gemeenteraad wil dat onderzocht gaat worden of SIEMEI (financieel) gesteund kan worden door de gemeente.

Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering waarin een motie van die strekking werd ingediend door de fracties van het CDA, Hier, Hart, Lokaal en D66 en waar uiteindelijk alleen de VVD en de SP tegen stemden.

En hoewel wethouder Roozendaal de motie had ontraden omdat er vorig jaar bij de vaststelling van de kunst- en cultuurnota nadrukkelijk en bewust voor is gekozen dit soort steun niet mogelijk te maken en er dus precedentwerking zou kunnen uitgaan als de motie toch zou worden uitgevoerd, zegde de wethouder dat uiteindelijk toe toen duidelijk was dat de raad in grote meerderheid een dergelijk onderzoek wel wil.

Alle partijen spraken overigens heel nadrukkelijk hun waardering uit voor al datgene wat SIEMEI, de Stichting Industrieel Erfgoed Meierijstad, doet en wat van grote waarde wordt gevonden. Niet alleen uit museaal oogpunt, maar minstens zozeer omdat techniek-promotie ook een heel nadrukkelijke doelstelling van SIEMEI is.
Wethouder Roozendaal zegde de raad toe om voor 1 april met nadere mededelingen te zullen komen met betrekking tot de onderzoekswens van de raad.