Meerderheid Provinciale Staten wil voorlopig geen zonnepanelen op landbouwgrond

MEIERIJSTAD – Zeven partijen in Provinciale Staten, die samen een meerderheid vormen, dienen een motie in waarin ze het Brabantse provinciebestuur oproepen de aanleg van nieuwe zonneparken op landbouwgrond te stoppen. De motie komt op hetzelfde moment dat de gemeente Meierijstad meldt dat er bijna veertig plannen voor zonneparken in onze gemeente zijn ingediend.

Het initiatief in Provinciale Staten komt van ChristenUnie/SGP. De motie wordt ondersteund door VVD, CDA, Forum voor Democratie, D66, 50Plus en Lokaal Brabant. Aanleiding is een besluit van de provincie Friesland om tijdelijk geen zonneparken meer toe te staan op landbouwgrond. Friesland gaat eerst een zogenoemde zonneladder maken waarin staat waar zonneparken mogen komen.

Op daken van bedrijven
Volgens Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van CU/SGP in Provinciale Staten moeten eerst daken van bedrijven worden gebruikt voor zonnepalen.

De christelijke fractie schrijft in de breed gesteunde motie dat er steeds meer signalen komen dat in Brabantse gemeenten wordt gezocht naar plekken voor zonnepalen. De fractie wil dat ook Brabant eerst een zonneladder maakt waarin staat waar zonneparken kunnen komen.

De Gedeputeerde Staten van Limburg hebben al een tijdelijke zonneladder vastgesteld. Hierbij worden zonnepanelen in Natura 2000- en waterwingebieden uitgesloten en wil men zonnepanelen op landbouwgronden vermijden.

De zonneladder is er gekomen na een motie van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. Daarin werd de regering gevraagd een zonneladder op te stellen voor gemeenten op grond waarvan zij een keuze kunnen maken voor plaatsen waar zonnepalen kunnen worden gezet.

Duurzaam produceren
De belangrijkste aanleiding voor de motie was de maatschappelijke discussie over de impact van zonneparken op natuur- en landbouwgrond. De ChristenUnie is van mening dat landbouwgrond vooral gebruikt moet worden voor het duurzaam produceren van voedsel.

Overigens is de zonnelader niet meer dan een richtlijn. Een motie van de PvdA om de zonneladder om dit instrument te koppelen aan subsidieregelingen haalde het niet in de Tweede Kamer.

In Meierijstad gaat de komende weken een commissie van deskundigen aan de slag om alle plannen voor zonnepanelen te beoordelen.