Meer sporten, niet roken en gezond eten

Meierijstad heeft vitaliteitsakkoord vol goede voornemens

MEIERIJSTAD – Inwoners van Meierijstad moeten meer bewegen, niet roken en gezonder eten. Dat is het ideaalplaatje dat de gemeente voor ogen heeft.

Speciaal met dit doel is het vitaliteitsakkoord geschreven. Daarin staat hoe de gemeente samen met veel organisaties wil proberen de inwoners van Meierijstad gezonder en vitaler te krijgen.

Stimuleren en ondersteunen

Dat de invloed van de gemeente hierop betrekkelijk is, blijkt uit de zin in het voorwoord van wethouder Coby van der Pas: “Inwoners geven zelf vorm aan hun leven. Wij stimuleren en ondersteunen dit door samen met verenigingen en andere organisaties sport in te zetten voor een prettiger en actiever leven.”

Zoals zo vaak met goede voornemens die vooral door mensen zelf moeten worden genomen is ook in dit stuk het toverwoord: verbinden. Met het vitaliteitsakkoord verbindt en versterkt de gemeente alle goede initiatieven die er al zijn om inwoners in beweging te krijgen en te houden.

Allerbelangrijkste in het leven

Vitaliteit is volgens het akkoord voor veel mensen het allerbelangrijkste in hun leven. Want je vitaliteit bepaalt hoe je je leven in kunt richten. Of je leuke dingen kunt doen en of je een bijdrage kunt leveren of meedoen aan de samenleving. Corona heeft geleerd dat vitaliteit niet vanzelfsprekend is.

In het akkoord staan actiepunten. Eén daarvan is dat dit jaar en volgend jaar tientallen verenigingen voorgelicht worden over hoe zij hun locaties helemaal rookvrij kunnen maken.

Ook wordt er extra aandacht gevraagd voor de regels met betrekking tot alcohol in sportkantines. Die regels liggen vast in de Drank- en Horecawet, de gemeente kan er voor zorgen dat die worden nageleefd.

Vette hap

De komende tijd zullen sportkantines worden bezocht om ze ervan te overtuigen dat er meer is dan de vette hap. Verengingen die nog geen gezonde sportkantine hebben kunnen rekenen op bezoek van een fitcoach. De bedoeling is dat meer kantines zich bekeren tot gezond eten. Daarom is één van de taken van de coaches om de beeldvorming van de gezonde kantines te veranderen.

De gemeente gaat zich ook inspannen om ouderen meer te laten beweging door extra aandacht te vestigen op Walking Sports.

Buurten, wijken en dorp kunnen eveneens een beroep op de gemeente doen als ze initiatieven hebben om samen met de buren meer te bewegen. Op verschillende plekken in Meierijstad wil de gemeente laagdrempelige voorzieningen treffen waar mensen kunnen bewegen.

Vitaliteitsbus

Er komt een onderzoek naar de inzet van een vitaliteitsbus. Dat is een bus die naar bedrijventerreinen rijdt om werknemers voor te lichten over hoe zij vitaler kunnen worden.

Samen met de scholen en de kinderdagverblijven gaat de gemeente onderzoeken hoe ook kinderen en jongeren meer kunnen gaan bewegen.

“Want,” zegt wethouder Van der Pas, “in Meierijstad geloven we dat sport en bewegen kunnen bijdragen aan een gezonde levensstijl, meer samenhang in de wijk, integratie en een beter gebruik van de openbare ruimte.”

Walking football