“Meer meldingen: dat zou goed zijn”

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad wil dat iedereen mee kan doen. Toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp binnen de gemeente. Maar toegankelijkheid heeft ook te maken met kunnen zijn wie je bent. Daarom is het belangrijk dat inwoners discriminatie melden.

RADAR is de organisatie die voor 51 gemeenten, waaronder de gemeente Meierijstad, meldingen van discriminatie behandelt. In 2020 waren er in totaal 21 meldingen van inwoners van Meierijstad. Slechts zes gingen over een vorm van discriminatie in de gemeente zelf. Twee meldingen gingen specifiek over discriminatie op basis van een beperking of chronische ziekte.

Topje van de ijsberg

“We weten dat deze meldingen het topje van de ijsberg zijn. Meldingen van discriminatie op grond van een beperking of chronische ziekte staan op nummer 2. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat mensen met een beperking of chronische ziekte veel minder deelnemen aan het publieke leven. Dit onderzoek concludeert dat maar 3% van de discriminatie gemeld wordt,” vertelt Dave Bekkering van RADAR. “Hoe vreemd het ook klinkt, maar meer meldingen: dat zou goed zijn.” Een melding is namelijk een concrete aanleiding om aan de slag te gaan met het verbeteren van toegankelijkheid en diversiteit. Dat doet RADAR onder meer door te bemiddelen of door melders juridisch bij te staan. Daarnaast geven meer meldingen ook een beter beeld van de problemen die er spelen. En dat is weer belangrijk om de juiste maatregelen te treffen.

Meer aandacht

De laatste tijd is er meer aandacht gekomen voor diversiteit en toegankelijkheid. De ‘outcoming’ van Nikkie de Jager uit Uden is daar een aansprekend voorbeeld van. In Meierijstad heeft het jongerenwerk een bijeenkomst georganiseerd voor LHTBIQ+-jongeren. “Een mooi voorbeeld hoe we in Meierijstad de mensen bewuster willen maken van de diversiteit in de samenleving,” vindt Stefanie den Turck, beleidsmedewerker zorg en veiligheid bij de gemeente. Ze vindt het belangrijk dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. “Daarnaast hebben we intern een brede werkgroep die de bewustwording van toegankelijkheid en gelijkheid in onze gemeente wil bevorderen.”

Bewustwording

Bewustwording is erg belangrijk om discriminatie te voorkomen of te stoppen. Toch vinden sommige mensen het lastig om te erkennen dat – soms goedbedoelde opmerkingen – discriminerend kunnen zijn. “Dat noemen we micro-agressie,” legt Dave Bekkering uit. “Sommige opmerkingen kunnen heel onschuldig lijken of zelfs complimenteus bedoeld zijn. Maar als je ze steeds weer te horen krijgt, worden deze opmerkingen vermoeiend, naar of zelfs vernederend. Een voorbeeld daarvan is: “Goh, wat spreek je goed Nederlands”. Omdat bewustwording en preventie steeds belangrijker worden, richt RADAR zich daar ook steeds intensiever op. Zo staan er dit jaar vier online webinars op het programma waar iedereen bij kan aansluiten. De webinars over racisme en LHTIIQ+ zijn al geweest. Het thema discriminatie bij woningverhuur is gepland op 14 september en op 30 november is er een webinar over discriminatie op grond van handicap.

Melden helpt

Bewustwording is ook belangrijk bij mensen die te maken krijgen met discriminatie. Ook zij mogen beseffen dat ze incidenten mogen melden. Dat geldt trouwens ook voor omstanders. Om dat melden gemakkelijker te maken is de app ‘DiscriminatieMelder’ gelanceerd. “Met deze app kunnen mensen alle vormen van discriminatie melden,” vertelt Dave Bekkering. “Dat kan eventueel ook anoniem. Op basis van de ingevulde postcode komt de melding bij het juiste antidiscriminatiebureau terecht.” Meldingen kunnen bij RADAR trouwens ook via mail of telefonisch gedaan worden. Bekkering benadrukt dat melden echt zin heeft. “We kunnen een luisterend oor bieden, maar ook mensen helpen om een oplossing te zoeken. Dat gaat van bemiddeling tot het voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens.”