'Meer handjes aan het bed' bij jongerenwerk Meierijstad

Corona zorgt voor extra problemen bij jongeren

MEIERIJSTAD – Het jeugd- en jongerenwerk in Meierijstad krijgt een impuls om de problemen die jongeren ondervinden van de coronacrisis het hoofd te bieden. Er worden extra mensen aangetrokken om de jongeren te helpen.

Het rijk heeft Meierijstad ruim 250.000 euro gegeven als ‘compensatiepakket coronacrisis jeugd- en jongerenwerk’. Van dat bedrag heeft Meierijstad 165.000 euro bestemd om incidenteel extra mensen aan te nemen; 56.000 euro wordt ingezet voor extra jeugdprofessionals en versterking van de gebiedsteams en er wordt 3100 euro bestemd voor extra mensen voor coördinatie en het uitvoeren van een onderzoek.

Zwaar voor jeugdigen

“De coronacrisis is zwaar voor jeugdigen, ook in Meierijstad. Vanaf het begin van de coronacrisis wordt er een groot beroep wordt gedaan op het jongerenwerk. Naarmate de crisis voortduurt, komen er bij hen meer taken bij." aldus de gemeente.

Het werk van de jongerenwerkers wordt ook steeds zwaarder en ingewikkelder en er melden zich steeds meer jongeren die hulp nodig hebben.

“Deze ontwikkelingen maken dat er op dit momenteel een grote behoefte is aan meer ‘handjes aan het bed’, zowel bij het jongerenwerk als in de gebiedsteams,” aldus de gemeente.

foto Engin Akyurt op Unsplash