Mee in de Raad: Actieplan Wonen

Prioriteit bouwen nieuwe woningen

Aanpak bouw nieuwe woningen in Meierijstad.

Alle gemeenten in Nederland buigen zich over de vraag naar meer woningen. Daarbij gaat het over alle verschillende sectoren van woningbouw: sociale huurwoningen, duurdere huurwoningen, koopwoningen voor starters, voor alleenwonenden , levensloop bestendige woningen en woningen specifiek voor senioren en overige woningzoekenden.

Plan voor alle kernen.

De Gemeente Meierijstad heeft een stevig plan van aanpak voor alle dertien kernen, waarbij de huidige grenzen van de bebouwde kommen opgerekt kunnen worden en verdichting in bestaande kernen allebei worden bekeken.

Meerjarenplan.
Dat is niet iets wat zomaar een twee drie klaar is, veel procedures moeten worden doorlopen of aangepast, maar de nood is dan ook hoog. Kijk mee naar de plannen van Burgemeester en Wethouders en zie wat de Raad er van vindt.