Lokaal Meierijstad: Meer bouwen voor eigen starters en ouderen

MEIERIJSTAD – Minimaal de helft van alle huizen en bouwkavels in een dorp in Meierijstad moet gereserveerd worden voor ouderen en starters uit dat dorp. Lokaal Meierijstad dient een motie in waarin daarop wordt aangedrongen.

Meierijstad kent een grote woningnood. Volgens de partij krijgen starters en ouderen daardoor nauwelijks de kans om in hun eigen dorp te wonen. Lokaal Meierijstad wil daarom paal en perk stellen aan de instroom van mensen van buiten in de verschillende kernen.

Altijd welkom

Volgens de partij blijven mensen van buiten altijd welkom. De voorgestelde maatregel is meer een vangnet voor starters en ouderen. Door de helft van alle huizen en bouwkavels te bestemmen voor de eigen dorpsbewoners krijgen die meer kans. Lokaal Meierijstad vraagt het college van burgmeester en wethouders te onderzoeken of dat kan.