Lintjesregen zonder lintjes maar met een telefoontje van de burgemeester

In Meierijstad 24 onderscheidingen; niemand uit Schijndel

MEIERIJSTAD – Niet alleen de coronacrisis maakt de jaarlijkse lintjesregering tot de meest bijzondere sinds mensenheugenis. Dit jaar is er ook niet één inwoner van Schijndel die vandaag een lintje krijgt.

In heel Meierijstad zijn 24 mensen onderscheiden, tien vrouwen en veertien mannen, waaronder twee echtparen. De meeste onderscheidingen werden toegekend in Veghel, zeven in totaal. In Erp kregen vier mensen een onderscheiding. In Keldonk en Sint-Oedenrode werden drie lintjes uitgereikt, in Mariaheide, Zijtaart en Nijnsel twee en in Boerdonk één. Ze werden allemaal lid in de orde van Oranje Nassau.

Schijndel krijgt het hele jaar lintjes

Bij de gemeente Meierijstad hebben ze wel een verklaring waarom er dit jaar tijdens de lintjesregen geen Schijndelaren worden gedecoreerd. Onderscheidingen worden toegekend aan mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeenschap en die door anderen worden voorgedragen. In bijna alle gevallen worden die onderscheidingen dan uitgereikt tijdens de lintjesregen.

n Schijndel kiezen mensen er meestal voor om de onderscheiding te laten uitreiken bij een speciale gelegenheid. Bijvoorbeeld een jubileum van een vereniging. In Schijndel regent het dus het hele jaar door lintjes. Sterker nog, zegt een woordvoerster van de gemeente, er is zelfs een stijgende lijn in het aantal Schijndelaren dat een koninklijke onderscheiding krijgt. Dit jaar staan er nog meerdere op de rol.

De coronacrisis maakte de lintjesregen bijzonder. Er was geen ceremonie in een gemeentehuis of bij iemand thuis. Waar andere jaren mensen met en smoesje naar de uitreiking werden geleid alwaar ze tot hun eigen verrassing zelf gedecoreerd werden, belde burgemeester Kees van Rooij nu iedereen twee dagen tevoren persoonlijk op. De gedecoreerden kregen de uitdrukkelijk opdracht hun mond te houden tot het moment van vrijdag 24 april 13.00 uur. Dat is het moment waarop in heel Nederland de namen van de gedecoreerden bekend gemaakt mogen worden.

Onderscheidingen in Meierijstad werden toegekend aan de volgende personen (in alfabetische volgorde naar plaatsnaam)

BOERDONK
Mevrouw Toos van de Wetering-Van de Waardenburg

• Vrijwilliger bij Sint Nicolaasschool (overblijfmoeder en voorzitter Oudervereniging)

• Vrijwilliger bij de Katholieke Vrouwen Organisatie Boerdonk.

• Vrijwilliger bij de Parochie Sint Servatius Boerdonk.

• Vrijwilliger bij Zorg om het Dorp dat leefbaarheid bevordert

• Bestuurslid bij de KBO Erp-Keldonk-Boerdonk.

ERP

De heer Will Barten

• Vrijwilliger Parochie Sint Servatius Erp. Barten is onder meer organist

• Vrijwilliger bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) regio UdenVeghel.

De heer Hans van Gemert

• Vrijwilliger bij Heemkundekring Erthepe

• Buurtbuschauffeur bij Buurtbusvereniging Keldonk.

• Vrijwilliger bij het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde.

• Vrijwilliger binnen de commissie onderhoud De Bolle Akker

Mevrouw Marietje Verkuijlen

• Vrijwilliger bij WoonZorgpark Simeonsho

• Penningmeester Kaveolakoor

• Mantelzorger

De heer Frits van den Tillaart

• Bestuurslid en vrijwilliger bij RKVV Erp.

• Bestuurslid/Vrijwilliger bij EHBO Erp.

• Bestuurslid KBO Erp-Keldonk-Boerdonk.

• Bestuurslid Dorpsraad Erp met de focus op cultuur, welzijn en ouderen.

KELDONK

De heer Ies van de Vossenberg

• Vrijwilliger bij RKVV Keldonk.

• Vrijwilliger bij Carnavalsverenging de Paplippels.

• Vrijwilliger bij KBO Erp Keldonk Boerdonk.

• Mantelzorger

De heer Frans en mevrouw Ria Kuijpers-Verbruggen
Dit echtpaar is binnen Keldonk zeer actief. Zij verrichten divers vrijwilligerswerk bij onder meer judovereniging De Jigoro’s. Beiden zijn actief bij de Geloofsgemeenschap Heilige Antonius van Padua.

Ria Kuijpers:

• Bestuurslid van Dorpsraad Keldonk op het gebied van wonen en bouwen.

• Vrijwilliger bij Korenmolen de Hoop.

Frans Kuijpers

• Voorzitter ZLTO Dorpscommissie Keldonk

• Bestuurslid werkgroep Keldonk 100.

• Bestuurslid Stichting Attractief Keldonk.

MARIAHEIDE

Mevrouw Maria van den Berg - De Koning en de heer Pieter van den Berg

Dit echtpaar is binnen Mariaheide zeer actief en zij verrichten hun vrijwilligerswerk grotendeels op dezelfde plaatsen en gedurende dezelfde periodes.

• Vrijwilliger bij dorpshuis D’n Brak

• Vrijwilliger bij CV de Heikrikkels: beiden waren prins en prinses

• Maria en Pieter den Berg hebben in 1996 na het overlijden van hun zus en zwager, zonder te twijfelen de drie kinderen liefdevol opgenomen in hun gezin. Nu bijna 25 jaar later, is het contact nog steeds heel hecht en wordt lief en leed nog altijd samen als een groot gezin gedeeld.

NIJNSEL

De heer Hans van Gastel

• Bestuurder/vrijwilliger bij de N.C.B. afdeling Nijnsel, nu ZLTO Dommelland

• Bestuurder/vrijwilliger bij Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud.

• Vrijwilliger bij Stichting Topaze (specialistische jeugdzorgaanbieder).

• Bestuurslid/vrijwilliger bij Stichting Het Roois Landschap.

• Lid ledenraad Rabobank Hart van de Meierij

De heer Piet van de Sande

• Vrijwilliger bij Muziekvereniging Meierijstad/Harmonie

• Vrijwilliger bij Parochie Heilige Oda

• Vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Heikneuters in Nijnsel.

• Vrijwilliger bij ontmoetingscentrum De Beckart in Nijnsel.

• Vrijwilliger bij het Sint-Jorisgilde.

SINT-OEDENRODE
Mevrouw Gerdien van den Brand – Brekelmans

• Vrijwilliger Roois Kultuur Kontakt. Zij heeft mede het literair café opgericht.

• Bestuurslid van de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid.

• Secretaris van de Sint-Paulusgasthuisjes (VVV en poffermuseum)

• Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Knoptoren te Sint-Oedenrode.

Mevrouw Toos Sijbers - Cissen

• Vrijwilligster bij de Nijnselse Fanfare en carnavalsvereniging “De Heikneuters”.

• Vrijwilligster bij en bestuurslid van de Parochie Sint-Antonius van Padua te Nijnsel.

• Coördinator werkgroep Muziek en Theater en vrijwilligster bij Roois Kultuur Kontakt

• Begeleider bij het Seniorenzwemmen in zwembad De Neul te SintOedenrode.

• Secretaris van de plaatselijke politieke Ouderenpartij (Sint-Oedenrode)

• Mantelzorger.

Mevrouw Nelleke Thijssen

• Coördinator en lid van de commissie Muziek en Theater bij het Roois Kultuur Kontakt • medeoprichtster, bestuurslid en regisseuse bij theatergroep Oeck.

• Vrijwilligster bij Welzijn De Meierij.

• Vrijwilligster bij Senior Rooi. Organiseert “De Roze Loper” en “Heel Rooi Bakt”

VEGHEL
Mevrouw Marijke Blaauwhof - van Hellenberg Hubar

• Vrijwilliger bij Klooster Zijtaart.

• Wat bijzonder is aan mevrouw Blaauwhof is dat zij aan iedereen die dat nodig heeft extra aandacht geeft door middel van een praatje of door dingen voor anderen die daartoe niet in staat zijn te organiseren. Ook is zij al vele jaren mantelzorger voor een goede vriendin van haar.

• Wekelijkse organisatie van dansenlessen voor senioren in Wijkgebouw Den Blok

• Vrijwilliger bij Stichting Jazz in Foodtown en River Aa Events

• Verzorgt voor gebruikers van het Pieter Brueghel Huis lessen ‘Bewegen op muziek’.

De heer Harrie Dielissen

• Harrie Dielissen vervult bij twee verschillende verzorgingstehuizen (BrabantZorg, locatie Sint Jan Uden en BrabantZorg, locatie Watersteeg Veghel) de rol van vrijwilliger. Bij beide verzorgingstehuizen is hij iedere week gedurende vele uren actief. Werkzaamheden die hij onder meer verricht: begeleiden van de wekelijkse wandelgroep, onderhoud van de tuin, begeleiding van individuele cliënten, het begeleiden van cliënten naar het restaurant voor de maaltijd, het doen van kaartspellen met cliënten.

De heer Fetullah Evlek

• Medeoprichter Turkse Comité Veghel en verzorgt taallessen voor Turkse kinderen.

• Medeoprichter, voorzitter, vrijwilliger Stichting Selimiye Moskee Veghel. De heer Evlek heeft aan de wieg gestaan van de Turkse moskee in Veghel en heeft vele jaren de rol van voorzitter verzorgd. Ook was en is hij actief rondom de organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld braderieën) voor de Turkse gemeenschap en het verzorgen van open dagen voor belangstellenden en de begeleiding van de vrouwenraad.

• Mantelzorger.

Mevrouw Anny van de Graaf

• Vrijwilliger BrabantZorg, locatie Joachim & Anna.

• Vrijwilliger bij Fioretti College Veghel.

De heer Matthieu van den Manacker

• Voorzitter Ouderraad Openbare School de Uilenbrink

• Bestuurslid en vrijwilliger bij VMHC Geel-Zwart.

• Van den Manacker stond ongeveer 9 jaar geleden aan de wieg van de oprichting van een G-team en mede dankzij hem is het G-hockey bij Geel-Zwart op de kaart gezet, op dit moment is hij ook nog begeleider van het G-team.

Mevrouw Annelies Stroeken-Baselmans

• Bestuurslid en veelzijdig vrijwilliger bij Toneel Vereniging Naat Piek

• Secretaris Tonproaters Akademie Dunne Klets Veghel.

• Secretaris Lichamelijk Gehandicapten Sport Vereniging

• Secretaresse van de Seniorenclub van Alucast.

De heer Mies Jonkers

• Vrijwilliger bij Sint Nicolaas Comité Veghel

• Voorzitter Lichamelijk Gehandicapten Sport Vereniging

• Vriiwilliger bij Carnavalsvereniging De Kuussegatters

• Mantelzorger

• Bestuurslid Stichting Vrienden van AAtrium.

ZIJTAART

De heer Mari van Helvoort

• Vrijwilliger bij VOW Zijtaart.

• Vrijwilliger bij Fioretti College.

De heer Jan van de Oever

• Vrijwilliger bij MC de Jagers

• Vrijwilliger bij Dorpshuis Zijtaart.

• Vrijwilliger bij Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart.

• Vrijwilliger bij het PEP-team en bij Duchenne Heroes.

• Chauffeur Buurtbusvereniging Keldonk.

mevrouw Sijbers
de heer Van Gastel
de heer Van de Sande
de heer Van den Manacker
echtpaar Van den Berg
de heer Van den Tillaart
de heer Van Gemert
de heer Van de Vossenberg
echtpaar Kuijpers
de heer Van Helvoort
mevrouw Verkuijlen
mevrouw Blaauwhof
mevrouw Stroeken
mevrouw Thijsen
mevrouw Van de Brand
mevrouw Van de Graaf
mevrouw Van de Wetering
de heer Barten
de heer Dielissen
de heer Jonkers
de heer Evlek
de heer Van den Oever