Lintjesregen in Meierijstad

MEIERIJSTAD – Maandag 25 april en dinsdag 26 april kregen maar liefst 23 inwoners een Koninklijke Onderscheiding opgespeld door burgemeester van Rooij. Twee Veghelnaren zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De andere gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nasssau.

Henk van Berkel

Henk van Berkel uit Eerde
werd onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk voor de Geloofsgemeenschap Heilige Antonius Abt waar hij al vanaf 1991 actief is. Na zijn pensionering in 2004 heeft hij zijn vrijwilligerswerk verder uitgebouwd. Meneer van Berkel is onder meer koster, ondersteunt tijdens de mis, verricht onderhoud en poetswerk, gaat op ziekenbezoek en is chauffeur voor de diaconie.

Mien van Berkel-Verstraten

Mien van Berkel-Verstraten uit Eerde is net als haar man vanaf 1991 vrijwilliger bij de Geloofsgemeenschap Heilige Antonius Abt. Zij is onder andere lid van de kerngroep Parochie H. Antonius Abt Eerde en bestuurslid van de parochie H. Franciscus. Ook levert mevrouw van Berkel een bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken rond vieringen, uitvaarten, ziekenzalving, dopen, plaatsen van kerkberichten in de krant van Eerde. Daarnaast was ze coördinator van de werkgroep ‘kerkpoetsen’ en der werkgroep ziekenbezoek. Mien van Berkel was eveneens initiatiefneemster van de Goede Doelen week Eerde. Zij coördineert en collecteert al jaren voor de Goed Doelen Week Eerde.

Tineke Beuving

Tineke Beuving-Vermeulen uit Veghel is vanaf 1984 vrijwilliger bij diverse organisaties, waaronder Verpleeghuis De Watersteeg, 'Veghel in Hout', Kindercrèche 'De Engelenbak' en bij de KWF/Goede Doelen week. Vanaf 1992 is ze ook als vrijwilliger actief bij de Franciscusparochie. Zij zet zich onder meer in voor de ledenadministratie van de Lambertus geloofsgemeenschap, de kerkbijdragen, de ‘Aktie Kerkbalans’, de vrijwilligersadministratie en de distributie van het parochieblad. Ook is mevrouw Vermeulen lector en vervult ze gemiddeld drie halve dagen per week de rol van gastvrouw in de pastorie.

John Biemans

John Biemans uit Boerdonk is vanaf 1991 actief als teamleider, jeugdleider en bestuurslid bij RKSV Boerdonk. Hij was 6 jaar secretaris en vele jaren betrokken bij de kas- en sponsorcommissie. Ook was meneer Biemans leider van seniorenteams en jeugdteams. Sinds 2021 is hij opnieuw bestuurslid. Daarnaast was Meneer Biemans in 2001-2011 betrokken bij Democratisch Dorpsbelang. Hij startte als begeleider van de jongerenafdeling PeVeBo en was van 2002 tot en met begin 2008 burgerlid Bestuurszaken en Economie en van 2006 tot en met 2011 lid van de rekenkamercommissie. Van 2008 tot de verkiezingen van maart 2010 was meneer Biemans ook raadslid. en van 2011 tot en met 2018 penningmeester van de Dorpsraad Boerdonk. Daarnaast is meneer Biemans vanaf 2017 lid van de ledenraad Rabobank Uden-Veghel en vanaf 2018 penningmeester van de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon, waar hij actief is als lid van de werkgroepen 'Bouwen' en 'Kunstroute'. Vanaf 2009 is hij ook vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Zandhazen. Hij stond aan de wieg van de vereniging en was de eerste 10 jaar voorzitter. In 2019 trad hij af als voorzitter, maar hij is nog steeds actief als vrijwilliger in verschillende commissies

Marco Bons

Marco Bons uit Veghel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Bons was van
1990 tot en met 2020: vrijwilliger bij Basketbalvereniging Attacus. Ook was hij medeoprichter van het Pleintjesbasketball en organiseerde hij dit meer dan 10 keer. Daarnaast vervulde meneer Bons vier jaar de rol van voorzitter en was hij zes jaar trainer van Dames 1. Van 2002 tot en met 2018 was meneer Bons bestuurder van de stichting Kwaliteit Zorg Systemen, regiobestuurder en vervolgens regiovoorzitter Noord-brabant bij Focwa. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de franchiseraad ASN Autoschade. Vanaf 2012 is meneer Bons mantelzorger voor een vriend en vanaf 2013 is hij een veelzijdig vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kuussegatters. Zo was hij onder andere vier jaar voorzitter en bestuurslid van de sponsorcommissie. Ook was bij, na de fusie van de gemeente Meierijstad, betrokken bij het verbinden van de verschillende carnavalsverenigingen binnen Meierijstad.

Rini van den Brand-van Boxtel

Rini van den Brand-Van Boxtel uit Veghel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar vele vrijwilligerswerk. Van 1980 tot en met 2009 was ze actief Gymnastiek- en Turnvereniging Educa Veghel. Ze begon in1980 als assistente van een van de toenmalige trainers. Verder was ze als bestuurslid bijna 30 jaar verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Als jurylid heeft ze talloze wedstrijden gejureerd. Van 1990 toten met 2010was mevrouw van den Brand activiteitenbegeleidster, gastdame, reisbegeleider en wandelleidster bij verzorgingstehuis Joachim & Anna. Vanaf 2010 is ze bestuurslid en vrijwilliger bij WijNu. Daar verricht ze veel verschillende taken, waaronder organisatie en coördinatie van allerlei activiteiten op het gebied van toneel, fietsen, scootmobiel, bridgen, wandelen, koor, koersbal, fotogroep en Jeu de Boules. Ook is mevrouw van den Brand contactpersoon voor de andere vrijwilligers van het WijNu Gebouw en verantwoordelijk voor de planning van de gastheren en gastvrouwen. Daarnaast is zijn regisseur van de toneelgroep ‘Nooit te oud’.

Jan Gottebos

Jan Gottenbos uit Sint-Oedenrode is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1990 is hij vrijwilliger bij de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het onderhouden van de begraafplaatsen en de begraafplaats van de Martinuskerk in het bijzonder. Vanaf 1996 us meneer Gottenbos vrijwilliger bij de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid Sint-Oedenrode. Hij onderhoudt wekelijks de tuin van het Heemhuis en verricht daarnaast allerlei hand- en spandiensten. Daarnaast ui meneer Gottenbos vanaf 2000 mantelzorger en werkt hij alsvrijwilliger bij de jaarlijkse boeken- en platenbeurs van de Stichting Behoud Martinuskerk. Vanaf 2002 kan ook de Stichting tot beheer van het Sint Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode op zijn inzet rekenen. Vanaf 2016 is meneer Gottenbos lid van het kosterteam van Zorgcentrum Odendael, BrabantZorg.

Ad van der Heijden

Ad van der Heijden uit Olland is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor deze kern. Vanaf 1998 is hij vrijwilliger bij Voetbalvereniging Ollandia. Daar was hij van 1998 tot en met 2009 voorzitter. Daarnaast is hij lid van de commissie materialen en middelen (terreinbeheer/onderhoud sportcomplex/materialen), lid van de commissie wedstrijd- en algemene zaken (wedstrijdcoördinator zondag) en lid van de commissie communicatie (webmaster en wedstrijdverslagen). Vanaf 2005 is meneer van der Heijden voorzitter van de Stichting Dorpsraad Olland. Hijheeft mede aan de basis gestaan van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Meierijstad met alle dorps- en wijkraden. Ook was hij als werkgroeplid betrokken bij het tot stand komen van een uniek beheers- en spreidingsplan voor AED’s in Meierijstad. Meneer van der Heijden heeft zich ook ingezet voor het behoud van de kermis in kleine kernen en hij heeft meegewerkt aan de oprichting van de Stichting Kermissen Sint-Oedenrode.

Theo van der Heijden

Theo van der Heijden uit Schijndel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1992 is hij voorzitter van De Big Band Schijndel en vrijwilliger in de diverse werkgroepen van de band. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met Phoenix Cultuur en vertegenwoordigt hij de Big Band bij diverse manifestaties en culturele bijeenkomsten. Van 2006 tot en met 2021 was meneer van der Heiden voorzitter van de stichting Brede Welzijnsinstelling het Palet, later overgegaan in Welzijn de Meierij. Vanaf 2019 is hij vrijwilliger bij de werkgroep Schijndels Landschap van het Natuur en Milieucentrum (NMC) in Schijndel. Deze werkgroep snoeit de knotwilgen, zij onderhouden de wandelroutes en de poelen.

René Hildesheim

René Hildesheim uit Veghel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij richtte in 1992 Cirusschool Poeha op, waar hij nog steeds bestuurslid, bedenker en uitvoerder van projecten is. Circusschool Poehaa is een non-profit organisatie gericht op (jeugd)circus en kunstzinnige projecten in Nederland. in 2015 richtte hij Circus Caps, een organisatie die circuslessen voor kinderen met een verstandelijke beperking geeft. Hij begeleidt deze activiteiteten als vrijwilliger. Vanaf 2017 is meneer Hildesheim vrijwilliger bij Fabriek Magnifique en vanaf 2019 bij het Pieter BrueghelHuis. Vanaf 2019 is meneer Hildesheim secretaris bij de Stichting Struikelstenen Meierijstad. Vanaf dat jaar speelt hij ook voorstellinten voor kinderen en jongeren over de Tweede Wereldoorlog om kennis en bewustwording te creëren.

Wim Joosten

Wim Joosten uit Veghel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij vanaf 1982 een veelzijdig vrijwilliger is bij de H. Hart - H.Johannes geloofsgemeenschap. Hijzet zich op allerlei gebieden in, bijvoorbeeld voor de communicanten en vormelingen. Meneer Joosten was ook 14 jaar voorzitter van Jongerenpastoraat ’t Saske en is hier nog steeds vrijwilliger, Daarnaast is hij voorzitter van deWerkgroep Welkomstbezoek (1995-2020), collectant, acoliet en communie-assistent.

Bert van Lankvelt
Theo van Lankvelt

De broers Theo en Bert van Lankvelt uit Zijtaart zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1970 zijn zij vrijwilliger bij de Stichting Ruitersport Zijtaart. Zij zijn onder meer in touw rondom het geschikt maken van de verschillende terreinen. Ook bij de bouw van de rijhallen, kantine en dergelijke leveren de broers een grote bijdrage evenals bij grote evenementen zoals de Brabantse kampioenschappen (zowel fysiek als met gratis materieel). Vanaf 1985 zijn de beide heren vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H. Lambertus Zijtaart en Carnavalsvereniging De Reigers.

Gerard Lijftogt

Gerard Lijftogt uit Schijndel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele vrijwilligerswerk. Van 1988 tot en met 1999 was hij lid van bestuur van stichting Pastoor van Erp (het bevoegd gezag van de basisscholen in Schijndel en van de school voor speciaal onderwijs). Van 1992 tot en met 1998 was meneer Lijftogt penningmeester en financieel adviseur van de bouwcommissie voor hockeyvereniging SMHC De Hopbel in Schijndel. Hij nam mede het initiatief voor de realisatie van het hockeycomplex met 3 kunstgrasvelden aan het Zuideinderpark in Schijndel. Vanaf 2003. is hij mentor van aspirant-leden bij golfclub Bois-le-Duc. Daarnaast was hij coördinator van de Nobra-golfcompetitie en organiseerde hij de Pettelaar-NoBra-dag met de bijbebehorendePettelaar-NoBra-bokaal. Van 2008 tot en met2018 was meneer LIjftrogt bestuurslid van ’t Spectrum in Schijndel. Decorandus was met name betrokken bij horeca-aangelegenheden en bij personeelszaken en vanaf 2019 zet hij zich in als teamlid van de commissie Geld en Zo en Budgetmaatjes.

Jan van den Oever

Jan van den Oever uit Zijtaart is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf 1970 een zeer actief vrijwilliger bij KPJ Zijtaart / Veteranensport Zijtaart. Hij was onder meer 7 jaar voorzitter van KPJ Kring Uden en kringvoorzitter binnen KPJ Brabant. Vanaf 1985 tot heden heeft meneer van den Oever een grote rol binnen de veteranensportdagen en als begeleider van piramidebouwclub The Flying Farmers. Daarnwaas was hij van1995 tot en met1999 lid van de commissie die de oprichting van Tennisvereniging Zijtaart tot stand bracht. Van 2007 tot en met 2014 zette meneer van den Oever zich in als vrijwilliger bij VOW Zijtaart. Hij was drie jaarleider van een voetbalelftal en daarna actief binnen de technische commissie. Vanaf 2013 kan het Dorpshuis Zijtaart op zijn inzet rekenen: van het verrichten van diverse hand- en spandiensten en meedraaien bij evenementen tot bestuurslid vanaf 2019.

Marianne van Oorschot

Marianne van Oorschot – van Houtum uit Schijndel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is al vele jaren stembureaulid/teller tijdens de landelijke-, provinciale en gemeentelijke verkiezingen. Daarnaast is zij vanaf 1982 vrijwilliger bijDames Korfbal Vereniging (DKV) Avanti. De eerste 8 jaar was ze lid van het dagelijks bestuur en vanaf 1990 is zij penningmeesterMevrouw van Oorschot zette ook veel inzamelingsacties voor de vereniging op, zorgde voor de inkoop van de kantine en was lid van de feestcommissie.Vanaf 1982 tot en met 2022 was mevrouw van Oorschot mantelzorger voor haar moeder en 2010 is zij gastvrouw/beheerder bij stichting woonservice Boschweg.

Jan Peters

Jan Peters uit Veghel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij zeer actief is als vrijwilliger. Vanaf 19656 is hij actief bij Stichting Toneelaktiviteiten Uden/Theater Naat Piek, waarvan hij een mede-oprichter is. Meneer Peters. schrijft toneelstukken, regisseert deze, bouwt decors, verricht onderhoudsklussen, helpt mee bij verbouwingen, nam deel aan de leescommissie en was 25 jaar lang de grote kartrekker van de jaarlijkse Sinterklaasproductie. Ook verricht bij bardiensten na de voorstellingen en was hij jarenlang lid van het bestuur. Van 1985 tot en met 2010 was hij regieassistent en later regisseur bij de Veghelse Opera. Van 1986 tot en met 2018 was meneer Peters vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kuussegatters en van 2003 tot 2020 bij de Tonpraoters Akkademie Dunne Klets. Vanaf 2018 is meneer Peters bestuurslid van de Werkgroep Dodenherdenking Veghel en vanaf 20156 zet hij zich in als logistiek vrijwilliger bij Veghel HartSave.

Willie Rovers

Willie Rovers uit Veghel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 2005 richtte hij Stichting Kinderen van Viljoenskroon op, waarvan hij nog steeds voorzitter is. Deze stichting ondersteunt Zuid-Afrikaanse kinderen. De Stichting heeft onder andere een nieuw gebouw neergezet met een ziekenzaaltje en kinderopvang, Vanaf 2008 is meneer Rovers bestuurslid bij WijNu Veghel / KBO Brabant.

Peter van der Valk

Peter van de Valk uit Schijndel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1980 is hij vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie St. Cecilia te Schijndel. Vanaf 1984 is hij ook vrijwilliger
diverse werkgroepen van De Big Band Schijndel. Zo maakt hij lessenaars, beheert hij alle muziek – arrangementen en verzorgt hij de ele organisatie achter de schermen, zoals registratie, verspreiding en juiste archivering. Vanaf 2009 is meneer van de Valk begeleider en coördinator bij de houtplaats van Welzijn De Meierij.

Harrie Verbeek

Harrie Verbeek uit Veghel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1969 tot en met 2009 was hij vrijwilliger bij Muziekvereniging Frisselstei, waaronder velejaren bestuurslid, lid van de muziekcommissie en leider tijdens de buitenoptredens. Meneer Verbeek richtte ook Harrie’s Herrie op, die vele jaren de rol van Hofkapel van de Veghelse carnavalsprinsen vervulde. Vanaf 1998 organiseert meneer Verbeel elke maand een muzikale bijeenkomst bij Zorgcentrum Het AAtrium en vanaf 2007 is hij vrijwilliger bij Cello Zorg. Daarnaast organiseerede hij van 2009 tot en met 2020 maandelijks in De Stapperij in Veghel een muzikale avond voor senioren in Veghel.

Ad Vermeulen

Ad Vermeulen uit Veghel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1982 is hij vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H.Hart-H.Johannes. Hij is onder meer actief als collectant, communie-assistent, acoliet, administratie en inschrijving van dopelingen en overleden parochianen, en begeleider en organisator van uitvaarten. Vanaf 1996 is meneer Vermeulen lid van de Avondwakegroep, waarvan hij gedurende 7 jaar voorzitter was. Vanaf 2012 is meneer Vermeulen actief bij het Jan van Lee Mannenkoor. Hij organiseert onder andere optredens voor verzorgingstehuizen. Daarnaast is hij vanaf bestuurslid van een Vereniging van Eigenaren.

Jeroen Vissers

Jeroen Vissers uit Erp is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2005 is hij uitgever, redacteur en journalist van de Erpse Krant. Van 2007 tot en met 2020 was hij vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk. Daar maakt hij onder meer het jaarlijkse carnavalsblad en was hij lid van de commissie die de pronkzittingen en het 11-11-bal organiseert. Vanaf 2015 is Jeroen Vissers vrijwilliger bij Tennis- en Padelverenging Hertog Jan.

Marie-Cathrien Wielens-Wijn

Marie-Cathrien Wielens - Wijn uit Sint-Oedenrode is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2006 is zij vrijwilligster bij Senior-Rooi. Ze is onder meer lid van de commissie educatie en de werkgroep zomeractiviteiten. Daarnaast is mevrouw de drijvende kracht achter de “kookcursus voor mannen”. Vanaf 2009 zet mevrouw Wielens zich in bij Stichting D’n Einder en vanaf 2014 is zecoördinator van de Eropuitbus bij Stichting Welzijn De Meierij.