Leerlingen Elde College gaan aan de slag in politieke arena

MEIERIJSTAD - Ook dit jaar zijn er weer politieke jongerendagen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in Meierijstad. In overleg met de scholen is gekozen voor het thema ‘Veiligheid’. Het Elde College trapt op woensdag 31 januari met 83 leerlingen af in het bestuurscentrum.
Leerlingen van het Elde College gaan volgende week woensdag naar het bestuurscentrum voor de politieke jongerendagen.

Later in het schooljaar volgen de leerlingen van het Zwijsen College (16 april) en Fioretti College (24 en 26 juni). Na de opening gaan de leerlingen in gesprek met enkele raadsleden en ambtenaren om tot een concreet voorstel te komen. Ze leren door het met elkaar te bespreken hoe ze een voorstel kunnen bedenken, onderbouwen en verdedigen. 

Debatteren en stemmen
Na wat ze soms ook weleens ‘achterkamertjespolitiek’ noemen, start er een bijzondere raadsvergadering. De leerlingen presenteren hun eigen voorstel en gaan daarover met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er gestemd en zal duidelijk worden welk voorstel op de meeste steun kan rekenen. De jury bestaat uit raadsleden. Zij maken bekend welke groep het beste idee heeft, wie de beste debater is en wie de beste groepsvoorzitter is.