Laurens van Voorst provinciaal lijsttrekker nieuwe democratische beweging Code Oranje

Laurens van Voorst

Mopperen
Volgens Van Voorst is Code Oranje "voor mensen die mopperen dat de politiek steken laat vallen én die het niet bij mopperen willen laten. Die de democratie willen vernieuwen, verdiepen en daar zelf verantwoordelijkheid in willen nemen".

Onder de deelnemers zijn veel lokale bestuurders, burgemeesters en ambtenaren. Wat hen bindt is de overtuiging dat politici verschillen kunnen overbruggen door bij ieder vraagstuk de samenleving betrekken.

Vernieuwing van democratie
Code Oranje streeft vernieuwing van de democratie na. "We willen laten zien dat politieke besluitvorming anders kan. Echt vanuit de samenleving. Dus ook de politieke agenda wordt wat ons betreft door de samenleving gestuurd. Dat is nieuw en dat is anders. Wij denken dat dit beter past bij deze tijd; dat het een andere energie geeft in ons land. Vooral omdat het een ander licht werpt op de oplossingen van de vraagstukken waar we ons druk over maken", aldus de oprichters van de beweging.

Vraagstukken waarbij de bevolking mee betrokken moet worden zijn volgens Code Oranje onder meer:

de betaalbaarheid en keuzevrijheid in de gezondheidszorg,
het grote vraagstuk van het verduurzamen van de economie, van de energievoorziening en van ons leven,
hoe we omgaan met vluchtelingen en met integratie,
de verdeling van de welvaart
de betrouwbaarheid van ons geldsysteem
de inrichting van de Europese democratie
de kwaliteit en inrichting van het onderwijs

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2007883919300502&set=a.286146101474301&type=3&theater

MEIERIJSTAD - Laurens van Voorst van de politieke partij Hart voor Schijndel wordt bij de provinciale verkiezingen lijsttrekker van de nieuwe politieke beweging Code Oranje. Volgens Van Voorst sluiten de doelstellingen van Code Oranje aan bij die van HvS.

Code Oranje is geen gewone politieke partij. Het is een beweging die wil laten zien dat het in de politiek anders kan. Code Oranje bestaat uit een actieve groep mensen met allemaal hun eigen opvattingen en ideeën. Er is geen overkoepelend orgaan dat de (politieke) standpunten bepaalt.