Kunst om meer begrip te kweken voor dementie

VEGHEL - In het kader van Dementievriendelijk Meierijstad heeft een aantal ondernemers in Veghel een schilderij aangeboden gekregen dat gemaakt is in het Atelier Bijzonder Ontmoeten.

Dat atelier leert ondernemers hoe zij dementie kunnen herkennen. Winkelpersoneel leert daar bijvoorbeeld hoe het in de winkel mensen met dementie het beste kunnen benaderen. Met behulp van een VR-bril kunnen ze zelf ervaren hoe het is om dementie te hebben.

Negatief beeld

De voorlichting wordt gegeven omdat het beeld van dementie overwegend negatief is. Dat komt omdat er vooral wordt gekeken naar de laatste fase van het ziekteproces. Mensen met beginnende dementie zijn echter nog jaren in staat zelf mee de regie te voeren en hun kwaliteiten in te zetten, zeker als ze worden bijgestaan door een mantelzorger.

Omdat je aan de buitenkant niet kunt zien of iemand dementie heeft, schamen sommige mantelzorgers zich voor het soms onbegrepen gedrag van hun partner met dementie. Zij blijven daarom vaker thuis en raken steeds meer geïsoleerd. De Dementievriendelijke gemeente Meierijstad streeft ernaar dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving en geaccepteerd en gesteund worden door hun omgeving.

Behalve trainingen aan bijvoorbeeld ondernemers worden in het atelier ook schilderijen gemaakt door mensen met dementie. Die worden dan aan ondernemers aangeboden in combinatie met de informatie. De schilderijen zijn niet alleen bestemd voor winkelbedrijven maar kunnen ook hangen in de sportkantine, het wijkcentrum of andere openbare ruimten. Wie ook een schilderij wil kan contact opnemen met Esther de Bie: 088-374 25 25 of stuur een mail naar Esther.debie@ons-welzijn.nl

Atelier Bijzonder Ontmoeten

Atelier Bijzonder Ontmoeten is een gezamenlijke activiteit van ONS welzijn, Alzheimer Nederland afdeling Noordoost-Brabant en het PieterBrueghelHuis en is een ontmoetingsplek in Veghel waar mensen zichzelf kunnen zijn en even alles kunnen “vergeten”. Het atelier is bijzonder door de deelnemers. “Zij hebben onder andere geheugenproblemen/dementie, zijn slechtziend of hebben te maken met een andere beperking. Maar dat maakt bij ons niks uit”, zegt vrijwilligster Mayke Sanders. “Het gaat bij ons niet om de beperkingen maar om samen, gezellig creatief bezig zijn”.

Kunst is een belangrijk middel om je te uiten en om met anderen in contact te komen. En de ervaring leert dat kunstzinnig bezig zijn op iedere leeftijd voldoening kan geven en zinvol kan zijn. Het geeft je het gevoel dat je nog steeds meetelt, ondanks de beperkingen die je mogelijk ervaart.

Jan Simons bij Van Hout Optiek
Rien van Oord bij Van Es Schoenen
Rien van Oord bij Azalea Bloemen
Jan Simons bij Wim Schellen
Jan Simons bij Bakkerij Verhoeven
Jan Simons bij Romijnders
Jan Simons bij Lankveld