Kritiek op verkeersveiligheidsbeleid provincie

MEIERIJSTAD/DEN BOSCH – De gemeente Meierijstad discussieerde donderdag over de verkeersveiligheid op de Eerdsebaan. Er waren raadsleden die meenden dat provincie en gemeente op elkaar wachtten. Volgens wethouder Harry van Rooijen is dat niet zo. De provincie staat in de startblokken om het probleem aan te pakken.

Vrijdag confronteerde de Zuidelijke Rekenkamer Provinciale Staten met de stevige kritiek op het verkeersveiligheidsbeleid van de provincie. In april verscheen al een rapport waarin die kritiek werd geuit. Vrijdag werd duidelijk dat de ambities van de provincie om het aantal verkeersdoden terug te brengen tot nul, onhaalbaar is.


Bovendien moet de provincie de rol als regisseur van het verkeersveiligheidsbeleid veel beter oppakken. Dat gebeurt nu op een manier waarop provincie en gemeenten naar elkaar kijken met als risico dat er niks gebeurt.

Ambities zijn onhaalbaar

De provincie streeft al jaren naar nul verkeersslachtoffers. Volgens de Zuidelijke Rekenkamer is dat ambitieus maar onhaalbaar. Het begint volgens de Kamer al met de definitie van het woord verkeersslachtoffer. Zijn dat gewonden of dodelijke slachtoffers? “Als je daar niet duidelijk over bent dan wordt de ambitie wel heel diffuus,” aldus een woordvoerster van de Rekenkamer.

Volgens de Kamer is het aantal slachtoffers tussen 2013 en 2019 niet gedaald maar gestegen. “Het gaat dus niet de kant op die de provincie als beleid heeft,” aldus de woordvoerster.

In 2020 ging het wel iets beter, maar dat is volgens de Rekenkamer vooral te danken aan lockdowns waardoor er minder verkeer was. “Het betekent dus niet dat het nu ineens beter gaat.” Kies een realistisch doel en volg nauwgezet of dat gehaald wordt, was het advies van de Rekenkamer.

Provincie moet meer regie voeren

De meeste slachtoffers vallen op gemeentewegen. “Je zou denken dat gemeenten daar dan verantwoordelijk voor zijn,” aldus de woordvoerster van de Zuidelijke Rekenkamer. “Maar zo simpel is het niet. De provincie moet de regierol nemen op het gebied van verkeersveiligheid. Wij hebben gezien dat er veel onduidelijkheid is over wie wat moet doen. Partijen kijken naar elkaar en dan loop je het risico dat er niks gebeurt.”

De gemeenten klagen vooral dat ze geen idee hebben of ze via de provincie of het rijk geld krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Met als gevolg dat gemeenten het risico niet nemen om te investeren in veiligheid. De Zuidelijke Rekenkamer adviseerde de provincie om duidelijker te zijn richting gemeenten.

Volgens een ambtenaar van de provincie zijn inmiddels de afspraken met de gemeenten opnieuw op papier gezet. Ook de komende tijd zal het advies van de Zuidelijke Rekenkamer ter harte worden genomen.

Verschillende belangen

Er vallen ook veel slachtoffers op provinciale wegen. Daar moet volgens de Zuidelijke Rekenkamer meer aandacht voor zijn. “Wat wij nu zien is dat verkeersveiligheid op provinciale wegen moet opboksen tegen belangen van natuur en landbouw. Daar gaan wij als Zuidelijke Rekenkamer niet over, maar we vragen er wel aandacht voor,” aldus de woordvoerster van de Kamer.

Tags