Krijgt Boerdonk alleen een nieuwe basisschool of nog meer nieuwbouw?

Basisschool St Nicolaas in Boerdonk
Fotograaf: Google Earth

BOERDONK – Eén ding is duidelijk: basisschool Sint Nicolaas in Boerdonk krijgt een nieuw gebouw. In 2026 beginnen de voorbereidingen hiervoor en het plan is om in 2028 de nieuwbouw af te hebben. Maar de vraag is waar die school komt en of in hetzelfde gebouw ook andere functies komen, zoals een gemeenschapshuis en kinderopvang.

Wat ook duidelijk is: het centrum van Boerdonk gaat flink op de schop. Er loopt een dorpsinitiatief om het centrum te herontwikkelen. De gemeente heeft een
haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar mogelijke locaties voor de nieuwe school. Samen met de projectgroep vanuit het dorp is gekeken naar drie opties:
- nieuwbouw van de basisschool op de huidige plek
- gemeenschapshuis D’n Hazenpot ombouwen tot een Multifunctionele Accommodatie met daarin de school, kinderopvang, een gymzaal en een gemeenschapshuis
- herbestemming van de Servatiuskerk, het bouwen van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie en bouwen van woningen op het Kloosterhof en de plek van het gemeenschapshuis

Op 15 mei zijn deze mogelijkheden voorgelegd aan de dorpsbewoners. Wethouder Johan van Gerwen had vooraf wel een belangrijke boodschap. Er is alleen geld gereserveerd voor de nieuwbouw van de basisschool. Om een multifunctionele accommodatie te bouwen moet er dus eerst gezocht worden naar extra geld. De mening en opmerkingen van de bewoners worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek. Het college van B & W zal op basis van dit onderzoek een besluit nemen over de nieuwbouw in het centrum van Boerdonk.