Koninklijke Onderscheiding voor Wouter van Boggelen

KELDONK – Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Dorpsraad in Keldonk op woensdag 30 september, ontving Wouter van Boggelen (1962) uit Keldonk een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jubileumcommissie
Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden van de heer van Boggelen die zich al vele jaren inspant voor de maatschappij. Zo is hij vanaf 2001 vrijwilliger bij Voetbalvereniging RKVV Keldonk. Daar fluit hij wedstrijden als clubscheidsrechter bij zowel de junioren op zaterdag als de senioren op zondag. Van 2010 tot mei 2015 was hij ook nog assistent scheidsrechter van het eerste elftal. Van 2015 tot en met 2017 maakte hij deel uit van de jubileumcommissie die de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van club organiseerde.

Dorpsraad
In 2005 werd de heer Van Boggelen secretaris van de Dorpsraad Keldonk en vanaf 2009 vervult hij ook de rol van voorzitter. Zijn grote betrokkenheid bij en inzet voor de Dorpsraad is volgens burgemeester Van Rooij van groot belang voor de leefbaarheid in Keldonk. Naast zijn rol binnen het bestuur is hij ook betrokken bij diverse andere activiteiten van de Dorpsraad. Bijvoorbeeld rondom de AED-voorzieningen in Keldonk en de Stichting AttrActief Keldonk.

Optochtcommissie
Ook bij de carnavalsvierders is Wouter van Boggelen niet geheel onbekend. Van 2006 tot 2017 was hij vrijwilliger bij De Paplippels. Hij is onder meer lid geweest van de optochtcommissie en was betrokken bij de organisatie van alle jaarlijkse carnavalsevenementen.

Parochiewerk
Van Boggelen was ook actief voor de kerk. Onder andere als vrijwilliger rondom festiviteiten in verband met het 100-jarig bestaan Parochie Heilige Antonius van Padua die in 2012 100 jaar bestond. Betrokkene was in de drie jaar daaraan voorafgaand actief rondom de organisatie van de festiviteiten bij dit eeuwfeest. Hij was onder meer in touw rondom de fondsenwerving, de organisatie van festiviteiten en het verrichten van hand- en spandiensten.

Wouter van Boggelen ontving een Koninklijke Onderscheiding
Fotograaf: Hetty van de Tillaart